Spektroskopiler için Küvetler

KÜVETLER

   

Şekil 1: Kuvart Küvetler

Küvet içine ölçüm yapılacak çözeltinin konduğu kaptır. Tüp veya dört köşe olabilir. Daha çok dört köşe küvetler tercih edilir. Küvetlerin ışık geçiren kısmı cilalı diğer yerleri ise buzludur.

Küvetler soft veya borosilikat cam, kuvars veya plastikten yapılır. Cam küvetler görünür bölgedeki (320-700 nm) ölçümler için kullanılır. UV dalgalar için cam küvetler uygun değildir. Çünkü cam küvetler bu bölgede absorpsiyon yaparak ölçüm hatasına yol açar. Asidik çözeltilerde soft camlar, bazik çözeltilerde ise borosilikat camlar uygundur. Kuvars küvetler ise hem UV hem de görünür bölge için kullanışlıdır. Özel üretilmiş kaliteli plastik küvetler ise 200-700 nm arasında rahatlıkla kullanılabilir.

Plastik küvetler ucuz olmalarına karşılık kullanım sırasında kolayca çizilebilmeleri sebebiyle uzun ömürlü değildir. Kuvars küvetler ideal olmakla birlikte çok pahalıdır. Cam küvetler ise ucuz ve dayanıklı oldukları için en çok kullanılan küvetlerdir.

 Şekil 2: Cam Küvet

Spektrofotometrede doğru bir ölçüm yapabilmek için;

 –          Dalga boyuna uygun, birbiriyle uyumlu, iyi kalite küvetler kullanılmalı,

–          Küvetlerin temiz ve çizilmemiş olmasına dikkat edilmeli,

–          Aşınma ve eskimeden gelebilecek farklılıkları belirlemek için küvetler düzenli olarak birbirlerine karşı kalibre edilmeli,

–          Küvetler cihaza yerleştirilirken ışık giriş ve çıkış yönlerine küvetlerin cilalı kısımları gelmeli,

–          Kullanım esnasında cilalı olan kısımlardan tutulmamalı,

–          Cihaza yerleştirmeden önce saydam olan temiz kağıt ile kurutulmalı,

–          Küvetler kurutma veya başka amaçlarla ısıtılmamalıdır.

 

Küvetlerin temizliği;

–          Küvetler kullanıldıktan hemen sonra çeşme suyu ve ardından saf sudan geçirilmelidir.

–          Aşırı kirlenen küvetler deterjanlı su, çeşme suyu ve saf su ile sırasıyla yıkanmalıdır.

–          Kesinlikle fırça kullanılmamalıdır.

–          Deterjanla da temizlenemeyen küvetler %20’lik nitrik asit içerisinde bir gece bekletildikten sonra saf sudan geçirilmelidir. Küvet temizliğinde %10’luk NaOH’da kullanılabilir. Ancak küvetler bu çözeltide fazla bırakılmamalıdır [1].

Kaynaklar

[1] Kalibrasyon Eğrisi Oluşturma, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Projesi, Ankara, 2010

Bir cevap yazın