Biyokataliz ve Biyomoleküler Mühendisliği Kitabı


BİYOKATALİZ VE BİYOMOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ

İÇERİK

KISIM 1 – TARIMSAL ve MİKROBİYAL ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

 1. Açil-CoA’ nın yapısına ve fonksiyonuna bakış: Diaçilgliserol Açiltransferaz
 2. Moleküler terbiye (breeding) ile enzim karakteri geliştirme: Kimerik (Chimeric) genlerin hazırlanması
 3. Bitki dokusundaki ender olan yağ asitlerinin üretimi ve birikimi
 4. Genetik modifikasyon ile yağlı (oleaginous) mayaların hazırlanması ve potansiyel uygulama alanları
 5. Genetik mühendisliği ile yağlı palmiyeye (oil palm) değer kazandırma
 6. Yağlı deniz mikroorganizması olan Thraustochytrid in genetik mühendisliği ile lipit bileşiminin modifikasyonu
 7. Domates sarı yaprak kıvrımlı virüslerin yönetilmesinde entegre yaklaşımlar
 8. Baklagillerin tohum geliştirmesi sürecinde karbonhidrat kazanımı
 9. Tohum yağlarında fitosterol (Phytosterol) biyosentezin biyoteknolojik geliştirilmesi

KISIM 2 – FONKSİYONEL GIDALAR ve BİYOYAKITLAR

 1. Metabolik sendromda diyet fosfotidilinositol
 2. Tahılların çoklu doymamış yağ asitleri ile biyoteknolojiksel zenginleştirilmesi
 3. Lipofilik ginsenoside türevlerinin üretimi
 4. Farmakolojik besinler ve fonksiyonel gıdalar için makul bir kaynak: Kahverengi deniz yosunu yağları
 5. Biyodizel yakıt üretimi için prosesler
 6. Biyodizel yakıtların üretimi için katalitik olmayan alkolizis proses: Japonya’da ve Güneydoğu Asya’da potansiyeli
 7. Selülozik şeker akımı varlığında fermantasyon inhibitörlerin zehirleme etkisini gidermek için Coniochaeta ligniaria kullanımı
 8. Biyoyakıt araştırmalarında Omics uygulamaları

KISIM 3 – YENİLENEBİLİR BİYOÜRÜNLER

 1. Fosfolipitlerin biyoteknolojik kullanımı
 2. Lipit moleküler türlerinin rutin analizlerinde partisyon kromatografik teorinin uygulanması
 3. İlaçlarda kullanılan kiral ara ürünlerin dehidrojenaz katalizörlü sentezi
 4. Kimyasal sentez ve çevresel biyoıslah (bioremedation) için katalizör olarak bakteri sitokrom P450 monooksijenaz mühendisliği
 5. Ters çevirici hidrolazlardan glikosentazlar
 6. Dihidroksi yağ asitleri içeren hintyağında diaçilgliserol ve triaçilgliserol türleri
 7. Laktobiyonik asidin biyokatalitik üretimi
 8. Doymamış şekerlerin ve iminocyclitolerin aldolaz katalizörlü sentezinde son gelişmeler
 9. Laktik asit bakterileri ile önem-kazandırılmış (value-added) ürünlerin üretimi
 10. Alfa-amilaz ailesi enzimleri kullanarak glikozitlerin enzimatik sentezleri
 11. Bitki yaprak ekstraktları kullanarak altın ve gümüş nanopartiküllerin biyolojik sentezi ve antimikrobiyal uygulamaları
 12. Omega-3 yağ asitlerinin yeni antifungal ürünlerin geliştirilmesi için mikrobiyal dönüşümlerde potansiyel yaklaşımlar

[hidepost=0]buradan indir[/hidepost]

Bir cevap yazın