Biyokataliz ve Biyoenerji Kitabı

Biyokataliz ve Biyoenerji

Kitap içeriğindeki konular:

1. BÖLÜM – BİYODİZEL

 • Biyodizellerin yakıt özellikleri ve performansları
 • Biyodizel yakıt üretimi için enzimatik tepkimeler ve bu tepkimelerin petrol ve yağ endüstrisinde uygulamaları
 • Biyodizel maliyet optimizasyonu: Standart biyodizel kalitesi için ucuz maliyetli ham maddelerin karıştırılması
 • Kalay bileşiklerine dayalı bitkisel yağ transesterifikasyonu için yeni katalitik sistemler
 • Biyodizel yakıt üretimi için bitkisel yağların katalitik olmayan (non-catalytic) alkolizisi
 • Asit yağından ( acidulated soapstock) biyodizel üretimi
 • Biyodizel gliserollerden endüstriyel ürünler
 • Biyodizel gliserinden yeni ürünlerin geliştirilmesi
 • İstatiksel yöntemle lipaz katalizörlü biyodizelin optimizasyonu
 • Lipit ve alternatif kaynaklardan biyoyakıt üretimi

2. BÖLÜM – BİYOETANOL

 • Holosellüloz parçalayıcı enzimler biyoteknolojisi
 • Biyogaz enerjisinden keratinaz teknolojisine
 • Kuru sıkılaştırılmış etanol üretiminde son teknolojiler
 • Anaerobik bakteriler ile biyolojik hidrojen üretimi: Esaslar, operasyonel stratejiler, ve sınırlamalar

3. BÖLÜM – BİYOKATALİZ ( Yenilenebilir  Kaynak Ürünleri)

 • Bacillus megaterium türü ALA2’den self-sufficient sitokrom P-450 monooksijenaz sisteminin bazı özellikleri
 • Japonya’da biyokataliz tabanlı oligosakkaritlerin geliştirilmesi
 • Biyokataliz: İlaçlar için kiral ara ürünlerin sentezi
 • Son bulunan (novel) mikrobiyal enzimler ve bunların kiral bileşik üretimine uygulanması
 • Biyoyararlanıcı (biobeneficiary) konjuge yağ asitlerinin yüksek miktarlarda üretilmesinde hidrojenasyon teknolojileri
 • Laktik asit bakterileri ile mannitol üretimi: Derleme (a review)
 • Diyetli (diet-induced) lipodistrofi lLipodystrophy) model farelerde dokosaheksanoik (docosahexaenoic) asitlerin fizyolojik fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • ESI-MS ile hintyağı otu triaçilgliserollerin regiospesifik analizi çalışılmış hintyağının biyosentezi
 • Deniz yosunu lipitlerinin bileşimi, fonksiyonları ve potansiyel uygulama alanları
 • Deniz kaynaklı protein hidrolizatların enzimatik üretimi, ve gıdalar ve besinlerde bunların biyoaktif peptitlerinin kullanımı
 • Glikoz polimerlerin biyomühendisliği ve uygulamaları
 • Karbonhidrat rezidüleri içeren fenolik bileşiklerin peroksidaz katalizörlüğünde polimerizasyonu
 • Bitkisel yağlardan lipaz ve oksijenleştirilmiş yağ asitlerinin üretimi
 • Pseudomonas aeruginosa PR3 ile biyolojik olarak aktif hidroksi yağ asitlerinin üretimi
 • Yağların önem kazandırılmış (value-added) bileşiklere biyotransformasyonu

 

 

 

[hidepost=0]hot link[/hidepost]

 

Bir cevap yazın