Moleküler Biyofizikte Yöntemler

Moleküler Biyofizikte Yöntemler

Kitabın Orijinal Adı: Methods in Molecular Biophysics – Structure, Dynamics, Function

Editör(ler)/Yazar(lar): I.N. Serdyuk, N.R. Zaccai ve J.Zaccai

Basım Yılı: 2007

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Biyolojik Makromoleküller ve Fiziksel Araçlar

(Biological macromolecules and physical tools)

BÖLÜM 2: Kütle Spektrometresi

(Mass spectrometry)

BÖLÜM 3: Termodinamik

(Thermodynamics)

BÖLÜM 4: Hidrodinamik

(Hydrodynamics)

BÖLÜM 5: Optik Spektroskopisi

(Optical spectroscopy)

BÖLÜM 6: Optik Mikroskobi

(Optical microscopy)

BÖLÜM 7: X-Işını ve Nötron Saçılması

(X-ray and neutron diffraction)

BÖLÜM 8: Elektron Saçılması

(Electron diffraction)

BÖLÜM 9: Moleküler Dinamik

(Molecular dynamics)

BÖLÜM 10: Nükleer Manyetik Rezonans

(Nuclear magnetic resonance)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]depositfiles[/hidepost]

Bir cevap yazın