Biyokimya

Biyokimya

Kitabın Orijinal Adı: Biochemistry, 4th Ed.

Editör(ler)/Yazar(lar): Donald Voet ve Judith G. Voet

Basım Yılı: 2011

Kitap İçeriği:

1. KISIM: GİRİŞ ve ARKA PLAN

BÖLÜM 1: Yaşam

(Life)

BÖLÜM 2: Sulu Çözeltiler

(Aqueous Solutions)

BÖLÜM 3: Termodinamik İlkeleri: Derleme

(Thermodynamic Principles: A Review)

2. KISIM: BİYOMOLEKÜLLER

BÖLÜM 4: Amino Asitler

(Amino Acids)

BÖLÜM 5: Nükleik Asitler, Gen İfadesi ve Rekombinant DNA Teknolojisi

(Nucleic Acids, Gene Expression, and Recombinant DNA Technology)

BÖLÜM 6: Protein ve Nükleik Asit Saflaştırma Teknikleri

(Techniques of Protein and Nucleic Acid Purifications)

BÖLÜM 7: Proteinlerin ve Nükleik Asitlerin Kovalent Yapıları

(Covalent Structures of Proteins and Nucleic Acids)

BÖLÜM 8: Proteinlerin Üç Boyutlu Yapıları

(Three-Dimensional Structures of Protein)

BÖLÜM 9: Protein Katlama, Dinamiği ve Yapısal Gelişimi

(Protein Folding, Dynamics, and Structural Evolution)

BÖLÜM 10: Hemoglobin

(Hemoglobin)

BÖLÜM 11: Şekerler ve Polisakkaritler

(Sugars and Polysaccharides)

BÖLÜM 12: Yağlar ve Zarlar

(Lipids and Membranes)

3. KISIM: ENZİM ETKİ MEKANİZMASI

BÖLÜM 13: Enzimlere Giriş

(Introduction to Enzymes)

BÖLÜM 14: Enzimatik Tepkime Hızları

(Rates of Enzymatic Reactions)

BÖLÜM 15: Enzimatik Kataliz

(Enzymatic Catalysis)

4. KISIM: METABOLİZMA

BÖLÜM 16: Metabolizmaya Giriş

(Introduction to Metabolism)

BÖLÜM 17: Glikoliz

(Glycolysis)

BÖLÜM 18: Glikojen Metabolizması

(Glycogen Metabolism)

BÖLÜM 19: Sinyal İletimi

(Signal Transduction)

BÖLÜM 20: Zar Boyunca Taşınım

(Transport through Membranes)

BÖLÜM 21: Sitrik Asit Döngüsü

(Citric Acid Cycle)

BÖLÜM 22: Elektron Taşıma Sistemi ve Oksidatif Fosforilasyon

(Electron Transport and Oxidative Phosphorylation)

BÖLÜM 23: Diğer Karbonhidrat Metabolizması Yolları

(Other Pathways of Carbohydrate Metabolism)

BÖLÜM 24: Fotosentez

(Photosynthesis)

BÖLÜM 25: Yağ Metabolizması

(Lipid Metabolism)

BÖLÜM 26: Amino Asit Metabolizması

(Amino Acid Metabolism)

BÖLÜM 27: Enerji Metabolizması

(Energy Metabolism: Integration and Organ Specialization)

BÖLÜM 28: Nükleotit Metabolizması

(Nucleotide Metabolism)

5. KISIM: GENETİK BİLGİNİN İFADESİ VE İLETİLMESİ

BÖLÜM 29: Nükleik Asit Yapıları

(Nucleic Acid Structures)

BÖLÜM 30: DNA Eşlenmesi, Onarımı ve Rekombinasyonu

(DNA Replication, Repair, and Recombination)

BÖLÜM 31: Transkripsiyon

(Transcription)

BÖLÜM 32: Translasyon

(Translation)

BÖLÜM 33: Virüsler

(Viruses)

BÖLÜM 34: Ökaryotik Gen İfadesi

(Eukaryotic Gene Expression)

BÖLÜM 35: Moleküler Fizyoloji

(Molecular Physiology)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]filepost

depositfiles[/hidepost]

Bir cevap yazın