Biyokimya

Biyokimya

Kitabın Orijinal Adı: Biochemistry – A short course

Editör(ler)/Yazar(lar): H.R. Matthews, R.A. Freedland, R.L. Miesfeld

Basım Yılı: 1997

 

Kitap İçeriği:

 

BÖLÜM 1: Moleküller ve Hücreler

(Molecules and Cells)

 

BÖLÜM 2: Nükleik Asitler

(Nucleic Acids)

 

BÖLÜM 3: Proteinler

(Proteins)

 

BÖLÜM 4: Zarlar

(Membranes)

 

BÖLÜM 5: Nükleoprotein Kompleksleri

(Nucleoprotein Complexes)

 

BÖLÜM 6: Protein Davranışı Gösteren Hemoglobin

(Hemoglobin Illustrates Protein Behavior)

 

BÖLÜM 7: Enzimlere Giriş

(Introduction to Enzymes)

 

BÖLÜM 8: Kovalent Olmayan Değişikliklerle Enzim Aktivitesinin Düzenlenmesi

(Regulation of Enzyme Activity by Noncovalent Changes)

 

BÖLÜM 9: Kovalent Değişikliklerle Enzim Aktivitesinin Düzenlenmesi

(Regulation of Enzyme Activity by Covalent Changes)

 

BÖLÜM 10: Hücre İskeleti ve ECM Proteinleri

(Proteins of the Cytoskeleton and the Extracellular Matrix)

 

BÖLÜM 11: Glikoliz, Sitrik Asit Döngüsü ve Elektron Transport Sistemi

(Glycolysis, Citric-Acid Cycle, and Electron Transport System)

 

BÖLÜM 12: Glikojen Metabolizması, Pentoz Fosfat Yolu ve Diğer Karbonhidrat Metabolizması

(Glycogen Metabolism, Pentose-Phosphate Pathway, and Metabolism of Other Carbohydrates)

 

BÖLÜM 13: Glikoneojenez

(Gluconeogenesis)

 

BÖLÜM 14: Yağ Asiti Metabolizması: Katabolizma

(Fatty-Acid Metabolism: Catabolism)

 

BÖLÜM 15: Yağ Metabolizması: Sentez ve Transport

(Lipid Metabolism: Synthesis and Transport)

 

BÖLÜM 16: Hormonlar

(Hormones)

 

BÖLÜM 17: Amino Asit Metabolizması: Üre, Glutamat, Glutamin ve Aspartat

(Amino-Acid Metabolism: Urea, Glutamate, Glutamine, and Aspartate)

 

BÖLÜM 18: Diğer Alifatik Amino Asitlerin Metabolizması

(Metabolism of Other Aliphatic Amino Acids)

 

BÖLÜM 19: Aromatik Amino Asitlerin ve Metabolizması ve Protein Ekonomisi

(Metabolism of Aromatic Amino Acids and Protein Economy)

 

BÖLÜM 20: Pürinler, Pirimidinler ve Hem Metabolizması

(Purines, Pyrimidines, and Heme Metabolism)

 

BÖLÜM 21: Genom Organizasyonu

(Genome Organization)

 

BÖLÜM 22: DNA Replikasyonu

(DNA Replication)

 

BÖLÜM 23: DNA Onarımı ve Rekombinasyonu

(DNA Repair and Recombination)

 

BÖLÜM 24: RNA Sentezi

(RNA Synthesis)

 

BÖLÜM 25: RNA Prosesi

(RNA Processing)

 

BÖLÜM 26: Protein Sentezi

(Protein Synthesis)

 

BÖLÜM 27: Protein Hedefleme ve Yıkımı

(Protein Targeting and Turnover)

 

BÖLÜM 28: Prokaryotlarda Gen Düzenlenmesinin Mekanizmaları

(Mechanisms of Gene Regulation in Prokaryotes)

 

BÖLÜM 29: Ökaryotlarda Gen Düzenlenmesinin Mekanizmaları

(Mechanisms of Gene Regulation in Eukaryotes)

 

BÖLÜM 30: Hayvan Virüslerinin Moleküler Biyolojisi

(Molecular Biology of Animal Viruses)

 

BÖLÜM 31: Onkogenler ve İnsan Kanseri

(Oncogenes and Human Cancer)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]Depositfiles[/hidepost]


Bir cevap yazın