Hesaplamalı Kimya ve Moleküler Modelleme

Hesaplamalı Kimya ve Moleküler Modelleme

Kitabın Orijinal Adı: Computational Chemistry and Molecular Modeling

Editör(ler)/Yazar(lar): K.I. Ramachandran; G. Deepa; K. Namboori

Basım Yılı: 2008

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Giriş

(Introduction)

BÖLÜM 2: Simetri ve Nokta Grupları

(Symmetry and Point Groups)

BÖLÜM 3: Kuantum Mekaniği: Kısa Giriş

(Quantum Mechanics: A Brief Introduction)

BÖLÜM 4: Hückel Moleküler Orbital Teorisi

(Hückel Molecular Orbital Theory)

BÖLÜM 5: Hartree-Fock Teorisi

(Hartree-Fock Theory)

BÖLÜM 6: Temel Setler

(Basis Sets)

BÖLÜM 7: Yarı Ampirik Yöntemler

(Semiempirical Methods)

BÖLÜM 8: Ab Inito Yöntemi

(The Ab Initio Method)

BÖLÜM 9: Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi

(Density Functional Theory)

BÖLÜM 10: İndirgenmiş Yoğunluk Matrisi

(Reduced Density Matrix)

BÖLÜM 11: Moleküler Mekanik

(Molecular Mechanics)

BÖLÜM 12: Moleküllerin Hesaplamalı Metotlar ile Modellenmesi

(The Modeling of Molecules Through Computational Methods)

BÖLÜM 13: Yüksek Performanslı Hesaplama

(High Performance Computing)

BÖLÜM 14: Hesaplamalı Kimya ve Moleküler Modellemede Araştırma

(Research in Computational Chemistry and Molecular Modeling)

BÖLÜM 15: Hesaplamalı Kimya için Temel Matematik

(Basic Mathematics for Computational Chemistry)

İndirme Kanalı

 [hidepost=0]uploading[/hidepost]

Bir cevap yazın