Analitik Kimyada Kullanılan Enstrümental Teknikler El Kitabı

Analitik Kimyada Kullanılan Enstrümental Teknikler El Kitabı

 

Kitabın Orijinal Adı: Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry

Editör: Frank Settle

Sayfa Sayısı: 968

Basım Yılı: 1997

ÖNEMLİ NOT: Bu kitap şu ana kadar sitede duyurduğumuz en iyi kitaplardandır.

Kitap İçeriği:

 

KISIM 1: GİRİŞ

BÖLÜM 1: Bu El Kitabı Nasıl Kullanılır?

BÖLÜM 2: Analitik Kimyada Örnek Hazırlama (Organik Analizi)

Mevcut Örnek (Numune) Çeşitleri

Katı ve Yarıkatı Örnekler için Örnek Hazırlama

Katı Örneklerin Ekstraksiyonu

Sıvı Örnekler için Örnek Hazırlama Yöntemleri

Kromatografiden Türevlendirme

BÖLÜM 3: Analitik Kimyada Örnek Hazırlama (İnorganik Analiz)

Klasik Kimyasal Analiz

Örnekleme

Örnek Kurutma

Örnek Tartma

Örnek Çözme

Ekstraksiyon, Önderiştirme ve Ayırma

Seyreltme ve Matriks Eşleme

Standart Çözeltilerin Hazırlanması

Örnek Hazırlamanın Avantajları

BÖLÜM 4: Kantitatif Ölçümler

Algılama Sınırı, Miktar Belirleme (Kantifikasyon) Sınırı, ve Hassaslık

Kalibrasyon

Dış Müdaheleler, Kontaminasyon, ve Analit Kaybı

Örnekleme

Doğruluğu Doğrulama

BÖLÜM 5: Laboratuvar Bilgisini Yönetme

Bilgi Prosedürleri Olarak Laboratuvarlar

‘İyi Bilgi’ nin Özellikleri

Laboratuvar Bilgi İşlem Sistemi

Sonuçlar

BÖLÜM 6: Laboratuvar Otomasyonu

Laboratuvar Otomasyonu Ne Demek?

Laboratuvar Otomasyonu Hakkında Yaklaşımlar

Bir Laboratuvar Otomasyon Örneği

Laboratuvar Otomasyonu için Plan Yapma

Onaylama

KISIM 2: AYIRMA METOTLARI

BÖLÜM 7: Giriş

BÖLÜM 8: Gaz Kromatografisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 9: Yüksek-Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 10: Kapiler Elektroforez

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 11: Süperkritik Akış Kromatografisi ve Ekstraksiyonu

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 12: İyon Kromatografisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 13: İnce Tabaka Kromatografisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

KISIM 3: KALİTATİF (NİTEL) OPTİK SPEKTROSKOPİK METOTLAR

BÖLÜM 14: Giriş

BÖLÜM 15: Infrared (Kızılötesi) Spektroskopisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 16: Raman Spektroskopisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 17: Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 18: X-Işını Kırınımı

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

KISIM 4: KANTİTATİF (NİCEL, SAYISAL) OPTİK SPEKTROSKOPİK METOTLAR

BÖLÜM 19: Giriş

Bu Bölümde Adı Geçen Tekniklerin Kısa Açıklamaları

BÖLÜM 20: Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 21: İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektroskopisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 22: İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 23: Atomik Floresans Spektrometresi (Spektroskopisi)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 24: X-Işını Floresans Spektrometresi (Spektroskopisi)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 25: Ultraviyole (UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektrometresi (Spektroskopisi)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 26: Moleküler Floresans ve Fosforesans Spektrometresi (Spektroskopisi)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 27: Kemilüminesans

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

KISIM 5: KÜTLE SPEKTROMETRESİ

BÖLÜM 28: Giriş

BÖLÜM 29: Uçucu Analitlerin Kütle Spektrometresi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 30: Uçucu ve Uçucu Olmayan Maddelerin Yüksek Ayrışma Kütle Spektrometresi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 31: Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 32: Hızlı Atom Bombardımanı ve Sıvı İkincil İyon Kütle Spektrometresi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Temel Öğeler

BÖLÜM 33: Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi Elektrosprey İyonizasyon Kütle Spektrometresi (LC-ESI-MS)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 34: Lazer Kütle Spektrometresi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

KISIM 6: ELEKTROANALİTİK TEKNİKLER

BÖLÜM 35: Giriş

Elektrokimyasal Ölçümler

Diğer Elektrokimyasal Teknikler

Uygulamaları

Genel Referanslar

BÖLÜM 36: Amperometrik Teknikler

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 37: Voltametrik Teknikler

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Temel Öğeler

BÖLÜM 38: Potansiyometrik Teknikler

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

KISIM 7: MİKROSKOPİK VE YÜZEY ANALİZLER

BÖLÜM 40: Giriş

Tekniklerin Karşılaştırılması

BÖLÜM 41: Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve Taramalı Tünel Mikroskobu (STM)

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Temel Öğeler

BÖLÜM 42: Auger Elektron Spektroskopisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 43: X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 44: İkincil İyon Kütle Spektrometresi

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Temel Öğeler

KISIM 8: POLİMER ANALİZİ

BÖLÜM 45: Giriş

BÖLÜM 46: Moleküler Ağırlık Belirleme

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 47: Dar Açı Lazer Işığı Saçılması

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 48: Parçacık Büyüklük Ölçümleri

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 49: Piroliz Ölçümler

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 50: Isıl (Termal) Analiz Teknikleri

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

BÖLÜM 51: Mekaniksel Test Etme Teknikleri

Özet, Giriş, Nasıl Çalışır, Nedir, Analitik Bilgi, Uygulamalar, Temel Öğeler

Açıklayıcı Sözlük

 

 

İndirme Tüneli

[hidepost=0]abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz[/hidepost]

Bir cevap yazın