Biyoloji Biliminde Termodinamik Ve Kinetik

Kitabın orjinal ismi: Thermodynamics and Kinetics for The Biological Sciences

Yazar: Gordon G. Hammes
Yayım yılı: 2000
Kitap İçeriği

1. ISI, İŞ ve ENERJİ

Giriş
Sıcaklık
Isı
İş
Enerjinin Tanımı
Entalpi
Standart Haller
Kalorimetre
Reaksiyon Entalpileri
Reaksiyon Entalpisinin Sıcaklığa Bağımlılığı
Sorular

2. ENTROPİ ve SERBEST ENERJİ


Giriş
İkinci Kanunun Açıklaması
Entropinin Hesaplanması
Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
Entropinin Moleküler Yorumlanması
Serbest Enerji
Kimyasal Denge
Serbest Enerjinin Basınç ve Sıcaklık Bağımlılığı
Hal (Faz) Değişimleri
Serbest Enerjiye Ek Olarak
Sorular

3.  TERMODİNAMİĞİN BİYOLOJİK SİSTEMLERDE UYGULAMALARI


Biyokimyasal Reaksiyonlar
Metabolik Döngüler
ATP’nin Direkt Sentezi
Kimyasal Reaksiyonlar ile Zar İyon Gradiyentlerinin Kurulması
Protein Yapısı
Protein Katlanması
Nükleik Asit Yapıları
DNA Erimesi
RNA
Sorular

4. KİMYASAL KİNETİK


Giriş
Reaksiyon Hızları
Hız Kanunların Belirlenmesi
Radyoaktif Bozulma
Reaksiyon Mekanizmaları (Denklemleri)
Hız Sabitlerinin Sıcaklığa Olan Bağımlılıkları
Termodinamik ve Kinetik Arasındaki İlişki
Dengeye Yakın Noktada Reaksiyon Hızı
Sorular

5. KİNETİĞİN BİYOLOJİK SİSTEMLERDE UYGULAMALARI


Giriş
Enzim Katalizi: Michaelis-Menten Mekanizması (Denklemi)
alfa-kimotripsin
Protein Tirozin Fosfataz
Ribozimler
DNA Erimesi ve Renaturasyonu
Sorular

6. MAKROMOLEKÜLLERE LİGAND BAĞLANMASI


Giriş
Küçük Moleküllerin Çoklu Eş Bağlanma Bölgesine Bağlanması
Makroskopik ve Mikroskopik Denge Sabitleri
Makromoleküllere Ligand Bağlanmasında İstatiksel Etkiler
Ligan Bağlanma İzotermlerinin Deneysel Belirlenmesi
Cro Baskılayıcı Proteinin DNA’ya Bağlanması
Ligand Bağlanmasında Birbirine Yardımcılık (Kooperatiflik)
Kooperatiflik için Modeller
Kooperatif Bağlanmanın Kinetik Çalışmaları
Allosterizm
Sorular

Kitap indirme adresi

[hidepost=0]şimdilik yok[/hidepost]

Bir cevap yazın