Biyomalzemelere Giriş

BİYOMALZEMELER

Kitap içeriği:

1. Giriş

Biyomalzemelerin tanımı, Biyomalzemelerin tarihçesi

2. Katıların Yapısı

Atomik bağ, Kristal yapı, Kristalin yapılarda kusurlar, Uzun zincirli moleküler bileşikler (Polimer), Kompozit malzeme yapısı

3. Malzemelerin Karakterizasyonu – 1

Mekanik özellikler, Isıl özellikler, Faz diyagramları, Isıl muamele ile güçlendirme, Yüzey özellikler ve yapışma,

4. Malzemelerin Karakterizasyonu – 2

Elektriksel özellikler, Optik özellikler, X-Işını absorpsiyonu, Akustik ve Ultrasonik özellikler, Yoğunluk ve gözeneklilik, Difüzyon özellikleri

5. Metalik İmplant Malzemeler

Paslanmaz Çelik, Kobalt Tabanlı Alaşımlar, Titanyum ve Titanyum Bazlı Alaşımlar, Dental Metaller, Metalik İmplantlarda Korozyon

6. Seramik İmplant Malzemeler

Seramiklerde Yapı-Özellik ilişkisi, Aluminyum oksitler (alümina), Zirkonyum oksitler (zirkona), Kalsiyum fosfat, Cam seramikler

7. Polimerik İmplant Malzemeler

Polimerizasyon, Yapısal Modifikasyonların ve Sıcaklığın Malzeme Özelliklerine Etkisi

8. Kompozit Biyomalzemeler

Yapı, Kompozitlerin Mekaniği, Kompozit Biyomalzemelerin Kullanım Alanları, Kompozit Biyomalzemelerin Biyouyumluluğu

9. Biyolojik Malzemelerin Yapı-Özellik İlişkileri

Proteinler, Polisakkaritler, Dokuların Yapı-Özellik İlişkisi

10. İmplantlara Doku Cevabı

Normal Doku İyileşme Süreci, İmplantlara Vücut Cevabı, Kan Uyumluluğu, Karsinojenisite,

11. Yumuşak Doku Protezleri

Ameliyat İplikleri, Cerrahi Bantlar ve Yapıştırıcılar, Deri altı ve deri implantları,

12. Yumuşak Doku Protezleri – Kan ile Etkileşenler

Kan İkameleri ve Kateterler, Kardiyovasküler graftlar ve stentler, kalp kapakçık implantları, kalp ve karaciğer yardımcı cihazlar, Yapay organlar

13. Sert Doku Protezleri – Uzun Kemik Onarımı

Kablolar, Vidalar, Kırık plakalar, Kemik iyileşmesinin hızlandırılması

14. Sert Doku Protezleri – Eklemler ve Dişler

Eklem Protezleri, bel kemiği implantları, Diş restorasyonları

15. Doku Nakli

İmmünolojik sorunlar, Özel organlar, Etik sorunlar

16. Doku Mühendisliği Malzemeleri ve Rejenerasyon

Doku iskele malzemeleri, doku iskelelerinin sterilizasyonu, mesane rejenerasyonu, kemik rejenerasyonu, kardiyovasküler sistemlerde rejenerasyon

[hidepost=0]mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın