Tıpta Biyokimya Esasları

Tıpta Biyokimya Esasları

Kitabın Orijinal Adı: Essential Biochemistry for Medicine

Editör(ler)/Yazar(lar): Mitchell Fry

Basım Yılı: 2010

 

Kitap İçeriği:

 

BÖLÜM 1: Besin İhtiyacı

(Nutritional requirements)

 

BÖLÜM 2: Metabolizma ve Enerji

(Metabolism and energy)

 

BÖLÜM 3: Vücut Ağırlığını Düzenleme

(Regulating body weight)

 

BÖLÜM 4: Sindirim ve Emilim

(Digestion and absorption)

 

BÖLÜM 5: Lipitlerin ve Lipoproteinlerin Sentezi, Mobilizasyonu ve Taşınımı

(Synthesis, mobilisation and transport of lipids and lipoproteins)

 

BÖLÜM 6: Karaciğer

(The liver)

 

BÖLÜM 7: Alkol Metabolizması ve Siroz

(Alcohol metabolism and cirrhosis)

 

BÖLÜM 8: Protein Yapıları

(Protein structures)

 

BÖLÜM 9: Enzimler ve Teşhis

(Enzymes and diagnosis)

 

BÖLÜM 10: Böbrek

(The kidney)

 

BÖLÜM 11: Hemostaz

(Haemostasis)

 

BÖLÜM 12: Kemik Metabolizması ve Kalsiyum Homeostasisi

(Bone metabolism and calcium homeostasis)

 

BÖLÜM 13: Hücre İçi Sinyal İletimi

(Intracellular signalling)

 

BÖLÜM 14: İltihap Oluşumu

(Inflammation)

 

BÖLÜM 15: İmmün Cevap

(The immune response)

 

BÖLÜM 16: Mitokondriyel İşlev Bozukluluğu

(Mitochondrial dysfunction)

 

BÖLÜM 17: Sinir ve Kas Sistemleri

(Nerve and muscle systems)

 

BÖLÜM 18: Hücre İskeleti

(The cytoskeleton)

 

BÖLÜM 19: Genler ve Tıp

(Genes and medicine)

 

BÖLÜM 20: Antibakteriyel İlaç Direnci

(Antibacterial drug resistance)

 

İndirme Kanalı

[hidepost=0]fileserve[/hidepost]

[hidepost=0]Hotfile[/hidepost]

Bir cevap yazın