Tıbbi Kimya ve İlaç Keşfi

Tıbbi Kimya ve İlaç Keşfi

Kitabın Orijinal Adı: Burger’s Medicinal Chemistry & Drug Discovery Vol. 1, 6th Ed.

Editör(ler)/Yazar(lar): Donald J. Abraham

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 2: QSAR Araçları ve Teknikleri

(Tools and Techniques of QSAR)

BÖLÜM 3: Moleküler, İlaç Tasarımında Modelleme

(Molecular, Modeling in Drug Design)

.

.

BÖLÜM 15: İlaç Tasarlamada Peptidomimetik

(Peptidomimetics for Drug Design)

BÖLÜM 16: Analog Tasarlama

(Analog Design)

BÖLÜM 18: Kiralite ve Biyolojik Aktivite

(Chirality and Biological Activity)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]ifile[/hidepost]

Bir cevap yazın