Tıbbi biyokimya

Tıbbi biyokimya

Kitabın Orijinal Adı: Medical Biochemistry, 4th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): N.V. Bhagavan

Basım Yılı: 2001

 

Kitap İçeriği:

 

BÖLÜM 1: Su, Asitler, Bazlar ve Tamponlar

(Water, Acids, Bases, and Buffers)

 

BÖLÜM 2: Amino Asitler

(Amino Acids)

 

BÖLÜM 3: Protein İzolasyonu ve Amino Asit Dizininin Belirlenmesi

(Protein Isolation and Determination of Amino Acid Sequence)

 

BÖLÜM 4: Proteinlerin Üç Boyutlu Yapısı

(Three-Dimensional Structure of Proteins)

 

BÖLÜM 5: Termodinamik, Kimyasal Kinetik ve Enerji Metabolizması

(Thermodynamics, Chemical Kinetics, and Energy Metabolism)

 

BÖLÜM 6: Enzimler I: Genel Özellikleri, Kinetikleri ve İnhibisyonları

(Enzymes I: General Properties, Kinetics , and Inhibition)

 

BÖLÜM 7: Enzimler II: Düzenlenmesi

(Enzymes II: Regulation)

 

BÖLÜM 8: Enzimler III: Klinik Uygulamaları

(Enzymes III: Clinical Applications)

 

BÖLÜM 9: Karbonhidratlar

(Simple Carbohydrates)

 

BÖLÜM 10: Heteropolisakkaritler I: Glikoproteinler ve Glikolipitler

(Heteropolysaccharides I: Glycoproteins and Glycolipids)

 

BÖLÜM 11: Heteropolisakkaritler II: Proteoglikanlar ve Peptidoglikanlar

(Heteropolysaccharides II: Proteoglycans and Peptidoglycans)

 

BÖLÜM 12: Mide-Bağırsak Sindirimi ve Emilim

(Gastrointestinal Digestion and Absorption)

 

BÖLÜM 13: Karbonhidrat Metabolizması I: Glikoliz ve TCA Döngüsü

(Carbohydrate Metabolism I: Glycolysis and TCA Cycle)

 

BÖLÜM 14: Elektron Taşıma Sistemi ve Oksidatif Fosforilasyon

(Electron Transport and Oxidative Phosphorylation)

 

BÖLÜM 15: Karbonhidrat Metabolizması II: Glikoneojenez, Glikojen Sentezi ve Yıkımı, ve Alternatif Yolaklar

(Carbohydrate Metabolism II: Gluconeogenesis, Glycogen Synthesis and Breakdown, and Alternative Pathways)

 

BÖLÜM 16: Karbonhidrat Metabolizması III: Glikoproteinler, Glikolipitler, GPI Çapaları, Proteglikanlar ve Peptidoglikanlar

(Carbohydrate Metabolism III: Glycoproteins, Glycolipids, GPI Anchors, Proteoglycans, and Peptidoglycans)

 

BÖLÜM 17: Protein ve Amino Asit Metabolizması

(Protein and Amino Acid Metabolism)

 

BÖLÜM 18: Yağlar I: Yağ Asitler ve Eikozanoidler

(Lipids I: Fatty Acids and Eicosanoids)

 

BÖLÜM 19: Yağlar II: Fosfolipitler, Glikosfingolipitler, Kolesterol

(Lipids II: Phospholipids, Glycosphingolipids, and Cholesterol)

 

BÖLÜM 20: Yağlar III: Plazma Lipoproteinleri

(Lipids III: Plasma Lipoproteins)

 

BÖLÜM 21: Kas ve Kası Olmayan Kasılma Sistemleri

(Muscle and Nonmuscle Contractile Systems)

 

BÖLÜM 22: Metabolik Homeostaz

(Metabolic Homeostasis)

 

BÖLÜM 23: Nükleik Asit Yapısı ve DNA’ nın Özellikleri

(Nucleic Acid Structure and Properties of DNA)

 

BÖLÜM 24: DNA Çoğalımı, Onarımı ve Mutasyona Oluşumu

(DNA Replication, Repair, and Mutagenesis)

 

BÖLÜM 25: RNA ve Protein Sentezi

(RNA and Protein Synthesis)

 

BÖLÜM 26: Gen İfadesinin Düzenlenmesi

(Regulation of Gene Expression)

 

BÖLÜM 27: Nükleotid Metabolizması

(Nucleotide Metabolism)

 

BÖLÜM 28: Hemoglobin

(Hemoglobin)

 

BÖLÜM 29: Demir ve Hem Metabolizması

(Metabolism of Iron and Heme)

 

BÖLÜM 30: Endokrin Metabolizması I: Giriş

(Endocrine Metabolism I: Introduction)

 

BÖLÜM 31: Endokrin Metabolizması II: Hipotalamus ve Hipofiz

(Endocrine Metabolism II: Hypothalamus and Pituitary)

 

BÖLÜM 32: Endokrin Metabolizması II: Adrenal Bezleri

(Endocrine Metabolism III: Adrenal Glands)

 

BÖLÜM 33: Endokrin Metabolizması IV: Tiroit Bezi

(Endocrine Metabolism IV: Thyroid Gland)

 

BÖLÜM 34: Endokrin Metabolizması V: Üretici Sistem

(Endocrine Metabolism V: Reproductive System)

 

BÖLÜM 35: Moleküler İmmünoloji

(Molecular Immunology)

 

BÖLÜM 36: Hemostaz’ ın Biyokimyası

(Biochemistry of Hemostasis)

 

BÖLÜM 37: Mineral Metabolizması

(Mineral Metabolism)

 

BÖLÜM 38: Vitamin Metabolizması

(Vitamin Metabolism)

 

BÖLÜM 39: Su, Elektrolitler ve Asit-Baz Dengesi

(Water, Electrolytes, and Acid-Base Balance)

 

İndirme Kanalı

[hidepost=0]Mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın