Harper’ın Resimli Biyokimyası

Harper’ın Resimli Biyokimyası

Kitabın Orijinal Adı: Harper’s Illustrated Biochemistry 28e

Editör(ler)/Yazar(lar): R.K. Murray ve ark.

Basım Yılı: 2009

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Biyokimya ve Tıp

(Biochemistry & Medicine)

BÖLÜM 2: Su ve pH

(Water & pH)

BÖLÜM 3: Amino Asitler ve Peptitler

(Amino Acids & Peptides)

BÖLÜM 4: Proteinler: Birincil Yapısının Belirlenmesi

(Proteins: Determination of Primary Structure)

BÖLÜM 5: Proteinler: Diğer Yüksek Yapılar

(Proteins: Higher Orders of Structure)

BÖLÜM 6: Proteinler: Miyoglobin ve Hemoglobin

(Proteins: Myoglobin & Hemoglobin)

BÖLÜM 7: Enzimler: Etki Mekanizması

(Enzymes: Mechanism of Action)

BÖLÜM 8: Enzimler: Kinetik

(Enzymes: Kinetics)

BÖLÜM 9: Enzimler: Aktivitelerinin Düzenlenmesi

(Enzymes: Regulation of Activities)

BÖLÜM 10: Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji

(Bioinformatics & Computational Biology)

BÖLÜM 11: Biyoenerji: ATP’nin Görevi

(Bioenergetics: The Role of ATP)

BÖLÜM 12: Biyolojik Oksidasyon

(Biologic Oxidation)

BÖLÜM 13: Solunum Zinciri ve Oksidatif Fosforilasyon

(The Respiratory Chain & Oxidative Phosphorylation)

BÖLÜM 14: Karbonhidratların Fizyolojik Önemi

(Carbohydrates of Physiologic Significance)

BÖLÜM 15: Yağların Fizyolojik Önemi

(Lipids of Physiologic Significance)

BÖLÜM 16: Metabolizmaya ve Metabolik Yakıtların Sağlanılmasına Genel Bakış

(Overview of Metabolism & the Provision of Metabolic Fuels)

BÖLÜM 17: Sitrik Asit Döngüsü: Asetil KoA Katabolizması

(The Citric Acid Cycle: The Catabolism of Acetyl-CoA)

BÖLÜM 18: Glikoliz ve Piruvatın Oksidasyonu

(Glycolysis & the Oxidation of Pyruvate)

BÖLÜM 19: Glikojen Metabolizması

(Metabolism of Glycogen)

BÖLÜM 20: Glikoneojenez ve Kan Glikoz Seviyesinin Kontrolü

(Gluconeogenesis & the Control of Blood Glucose)

BÖLÜM 21: Pentoz Fosfat Yolu ve Heksoz Metabolizmasının Diğer Yolları

(The Pentose Phosphate Pathway & Other Pathways of Hexose Metabolism)

BÖLÜM 22: Yap Asitlerinin Oksidasyonu: Ketojenez

(Oxidation of Fatty Acids: Ketogenesis)

BÖLÜM 23: Yağ Asitlerinin ve Eikozanoidlerin Biyosentezi

(Biosynthesis of Fatty Acids & Eicosanoids)

BÖLÜM 24: Açilgliserollerin ve Sfingolipitlerin Metabolizması

(Metabolism of Acylglycerols & Sphingolipids)

BÖLÜM 25: Yağ Taşınımı ve Depolanması

(Lipid Transport & Storage)

BÖLÜM 26: Kolesterol Sentezi, Taşınımı ve Salınımı

(Cholesterol Synthesis, Transport, & Excretion)

BÖLÜM 27: Beslenme Açısından Önemsiz Amino Asitlerinin Biyosentezi

(Biosynthesis of the Nutritionally Nonessential Amino Acids)

BÖLÜM 28: Proteinlerin ve Amino Asit Azotunun Katabolizması

(Catabolism of Proteins & of Amino Acid Nitrogen)

BÖLÜM 29: Amino Asitlerin Karbon İskeletlerinin Katabolizması

(Catabolism of the Carbon Skeletons of Amino Acids)

BÖLÜM 30: Amino Asitlerin Özel Ürünlere Dönüşümü

(Conversion of Amino Acids to Specialized Products)

BÖLÜM 31: Porfirinler ve Safra Pigmentleri

(Porphyrins & Bile Pigments)

BÖLÜM 32: Nükleotidler

(Nucleotides)

BÖLÜM 33: Pürin ve Pirimidin Nükleotidlerin Metabolizması

(Metabolism of Purine & Pyrimidine Nucleotides)

BÖLÜM 34: Nükleik Asit Yapısı ve İşlevi

(Nucleic Acid Structure & Function)

BÖLÜM 35: DNA Organizasyonu, Eşlemesi ve Onarımı

(DNA Organization, Replication, & Repair)

BÖLÜM 36: RNA Sentezi, İşlemesi ve Modifkasyonu

(RNA Synthesis, Processing, & Modification)

BÖLÜM 37: Protein Sentezi ve Genetik Kod

(Protein Synthesis & the Genetic Code)

BÖLÜM 38: Gen İfadesinin Düzenlenmesi

(Regulation of Gene Expression)

BÖLÜM 39: Moleküler Genetik, Rekombinant DNA ve Genomik Teknoloji

(Molecular Genetics, Recombinant DNA, & Genomic Technology)

BÖLÜM 40: Zarlar: Yapısı ve İşlevi

(Membranes: Structure & Function)

BÖLÜM 41: Endokrin Sistem Farklılığı

(The Diversity of the Endocrine System)

BÖLÜM 42: Hormon Etkisi ve Sinyal İletimi

(Hormone Action & Signal Transduction)

BÖLÜM 43: Beslenme, Sindirim ve Emilim

(Nutrition, Digestion, & Absorption)

BÖLÜM 44: Mikro Besleyiciler: Vitaminler ve Mineraller

(Micronutrients: Vitamins & Minerals)

BÖLÜM 45: Serbest Radikaller ve Antioksidan Besinler

(Free Radicals and Antioxidant Nutrients)

BÖLÜM 46: Hücre İçi Trafik ve Proteinlerin Sınıflandırılması

(Intracellular Traffic & Sorting of Protein)

BÖLÜM 47: Glikoproteinler

(Glycoproteins)

BÖLÜM 48: Hücre Dışı Matris

(The Extracellular Matrix)

BÖLÜM 49: Kas ve Hücre İskeleti

(Muscle & the Cytoskeleton)

BÖLÜM 50: Plazma Proteinleri ve İmmünoglobinler

(Plasma Proteins & Immunoglobulins)

BÖLÜM 51: Hemostas ve Tromboz

(Hemostasis & Thrombosis)

BÖLÜM 52: Kırmızı ve Beyaz Kan Hücreleri

(Red & White Blood Cells)

BÖLÜM 53: Ksenobiyotiklerin Metabolizması

(Metabolism of Xenobiotics)

BÖLÜM 54: Biyokimyasal Vakalar

(Biochemical Case Histories)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın