Genel, Organik ve Biyolojik Kimya

Genel, Organik ve Biyolojik Kimya

 

Kitabın Orijinal Adı: General, Organic and Biological Chemistry, 4th Ed.

Editör(ler)/Yazar(lar): H. Stephen Stoker

Basım Yılı: 2010

 

Kitap İçeriği:

 

GENEL KİMYA

 

BÖLÜM 1: Maddenin Hali Hakkında Temel Kavramlar

(Basic Concepts About Matter)

 

BÖLÜM 2: Kimyada Ölçümler

(Measurements in Chemistry)

 

BÖLÜM 3: Atomik Yapı ve Periyodik Cetvel

(Atomic Structure and the Periodic Table)

 

BÖLÜM 4: Kimyasal Bağlar: İyonik Bağ

(Chemical Bonding: The Ionic Bond Model)

 

BÖLÜM 5: Kimyasal Bağlar: Kovalent Bağ

(Chemical Bonding: The Covalent Bond Model)

 

BÖLÜM 6: Kimyasal Hesaplamalar: Formül Kütleleri, Molleri ve Kimyasal Eşitlikler

(Chemical Calculations: Formula Masses, Moles, and Chemical Equations)

 

BÖLÜM 7: Gazlar, Sıvılar ve Katılar

(Gases, Liquids and Solids)

 

BÖLÜM 8: Çözeltiler

(Solutions)

 

BÖLÜM 9: Kimyasal Tepkimeler

(Chemical Reactions)

 

BÖLÜM 10: Asitler, Bazlar ve Tuzlar

(Acids, Bases, and Salts)

 

BÖLÜM 11: Nükleer Kimya

(Nuclear Chemistry)

 

ORGANİK KİMYA

 

BÖLÜM 12: Doymuş Hidrokarbonlar

(Saturated Hydrocarbons)

 

BÖLÜM 13: Doymamış Hidrokarbonlar

(Unsaturated Hydrocarbons)

 

BÖLÜM 14: Alkoller, Fenoller ve Eterler

(Alcohols, Phenols, and Ethers)

 

BÖLÜM 15: Aldehitler ve Ketonlar

(Aldehydes and Ketones)

 

BÖLÜM 16: Karboksilik Asitler, Esterler ve Diğer Asit Türevleri

(Carboxylic Acids, Esters, and Other Acid Derivatives)

 

BÖLÜM 17: Aminler ve Amitler

(Amines and Amides)

 

BİYO KİMYA

 

BÖLÜM 18: Karbonhidratlar

(Carbohydrates)

 

BÖLÜM 19: Yağlar

(Lipids)

 

BÖLÜM 20: Proteinler

(Proteins)

 

BÖLÜM 21: Enzimler ve Vitaminler

(Enzymes and Vitamins)

 

BÖLÜM 22: Nükleik Asitler

(Nucleic Acids)

 

BÖLÜM 23: Biyokimyasal Enerji Üretimi

(Biochemical Energy Production)

 

BÖLÜM 24: Karbonhidrat Metabolizması

(Carbohydrate Metabolism)

 

BÖLÜM 25: Yağ Metabolizması

(Lipid Metabolism)

 

BÖLÜM 26: Protein Metabolizması

(Protein Metabolism)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]Mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın