Genel, Organik ve Biyo Kimya

Genel, Organik ve Biyo Kimya

 

Kitabın Orijinal Adı: General, Organic and Biochemistry, 6th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): K.J. Denniston; J.J. Topping; R.L. Caret

Basım Yılı: 2008

 

Kitap İçeriği:

 

GENEL KİMYA

 

BÖLÜM 1: Kimya: Metotlar ve Ölçüm

(Chemistry: Methods and Measurement)

 

BÖLÜM 2: Atom Yapısı ve Periyodik Cetvel

(The Structure of the Atom and the Periodic Table)

 

BÖLÜM 3: İyonik ve Kovalent Bileşiklerin Yapısı ve Özellikleri

(Structure and Properties of Ionic and Covalent Compounds)

 

BÖLÜM 4: Hesaplamalar ve Kimyasal Eşitlik

(Calculations and the Chemical Equation)

 

BÖLÜM 5: Maddenin Halleri: Gazlar, Sıvılar ve Katılar

(States of Matter: Gases, Liquids, and Solids)

 

BÖLÜM 6: Çözeltiler

(Solutions)

 

BÖLÜM 7: Enerji, Hız ve Denge

(Energy, Rate, and Equilibrium)

 

BÖLÜM 8: Asitler – Bazlar ve Yükseltgenme – İndirgenme

(Acids and Bases and Oxidation-Reduction)

 

BÖLÜM 9: Çekirdek, Radyoaktivite ve Nükleer Tıp

(The Nucleus, Radioactivity, and Nuclear Medicine)

 

ORGANİK KİMYA

 

BÖLÜM 10: Organik Kimyaya Giriş: Doymuş Hidrokarbonlar

(An Introduction to Organic Chemistry: The Saturated Hydrocarbons)

 

BÖLÜM 11: Doymamış Hidrokarbonlar: Alkenler, Alkinler ve Aromatik Bileşikler

(The Unsaturated Hydrocarbons: Alkenes, Alkynes, and Aromatics)

 

BÖLÜM 12: Alkoller, Fenoller, Tioller ve Eterler

(Alcohols, Phenols, Thiols, and Ethers)

 

BÖLÜM 13: Aldehitler ve Ketonlar

(Aldehydes and Ketones)

 

BÖLÜM 14: Karboksil Asitler ve Karboksil Asit Türevleri

(Carboxylic Acids and Carboxylic Acid Derivatives)

 

BÖLÜM 15: Aminler ve Amitler

(Amines and Amides)

 

BİYOKİMYA

 

BÖLÜM 16: Karbonhidratlar

(Carbohydrates)

 

BÖLÜM 17: Yağlar ve Biyokimyasal Sistemlerde İşlevleri

(Lipids and Their Functions in Biochemical Systems)

 

BÖLÜM 18: Protein Yapısı ve İşlevi

(Protein Structure and Function)

 

BÖLÜM 19: Enzimler

(Enzymes)

 

BÖLÜM 20: Moleküler Genetiğe Giriş

(Introduction to Molecular Genetics)

 

BÖLÜM 21: Karbonhidrat Metabolizması

(Carbohydrate Metabolism)

 

BÖLÜM 22: Aerobik Solunum ve Enerji Üretimi

(Aerobic Respiration and Energy Production)

 

BÖLÜM 23: Yağ Asiti Metabolizması

(Fatty Acid Metabolism)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]Mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın