Biyoproses Teknolojisi Ansiklopedisi

Biyoproses Teknolojisi Ansiklopedisi

Kitabın Orijinal Adı: Encyclopedia of Bioprocess Tech [Vols 1-5, Fermentation, Biocatalysis and Bioseparation]

Editör(ler)/Yazar(lar): Michael C. Flickinger ve Stephen W. Drew

Basım Yılı: 1999

Sayfa Sayısı: 2844

Not: Bu e-kitap, ansiklopedi olduğu için birçok konu hakkında ansiklopedik bilgi yani kısa ama öz bilgi içerir. E-Kütüphanenizin raflarında sadece ve sadece 30.6 MB yer kaplayacak olan bu kitap, size yeri geldiğinde çok yardımcı olacağına inanıyorum.

Kitap Tanıtımı/İçeriği:

A

Aktif Karbon, Farmasötik Ürünlerin Renklerinin Giderimi; Adsorbanlar, İnorganik; Adsorpsiyon, Genişletilmiş Yatak; Adsorpsiyon, Protein, Kesikli; Affinite Birleşmeler, Gen Ekspresyonu…

(Activated Carbon, Decoloration of Pharmaceutical Products; Adsorbents, Inorganic; Adsorption, Expanded Bed; Adsorption, Protein, Batch; Affinity Fusions, Gene Expression…)

B

Basillus; Biyokataliz Veritabanları; Mikrobiyal Büyüme Biyoenerjetiği; Biyofilmler, Mikrobiyal …

(Bacillus; Biocatalysis Databases; Bioenergetics of Microbial Growth; Biofilms, Microbial…)

C

Hücre Döngüsü; Hücre Döngüsü, Ökaryotlar; Hücre Parçalanması ve Liziz…

(Cell Cycle; Cell Cycle, Eukaryotes; Cell Disruption and Lysis …)

D

Denatürasyon, Proteinler, Çözücü Aracılı; Dekstran, Mikrobiyal Üretim Yöntemleri; Dihidroksifenilalanin, Mikroorganizmalarca Üretilmiş…

(Denaturation, Proteins, Solvent Mediated; Dextran, Microbial Production Methods; Dihydroxyphenylalanine, Produced by Microorganisms…)

E

Elektron Taşıma; Proteinlerin ve Nükleik Asitlerin Elektroforezi…

(Electron Transport; Electrophoresis of Proteins and Nucleic Acids…)

F

Fermantasyon Görüntüleme, Tasarlama ve Optimize Etme; Fermantör Tasarlama…

(Fermentation Monitoring, Design and Optimization; Fermenter Design…)

G

βGalaktosidaz, Enzimoloji; Gaz Tutunması…

(β-Galactosidase, Enzymology; Gas Hold-Up…)

H

.

Y

Maya

(Yeast)

 [hidepost=0]İndirme Kanalı

depositfiles.com[/hidepost]

Bir cevap yazın