Biyologlar için Biyofiziksel Araçlar

Biyologlar için Biyofiziksel Araçlar

Kitabın Orijinal Adı: Biophysical Tools for Biologists Vol.1

Editör(ler)/Yazar(lar): John J. Correia ve H. William Detrich

Basım Yılı: 2008

Kitap İçeriği:

KISIM I: Çözüm Yöntemleri

(PART I: Solution Methods)

BÖLÜM 1: Bağlanma

(Binding: A Polemic and Rough Guid)

BÖLÜM 2: Transkripsiyon Başlatıcının Düzenlenmesinde Bağlı Dengeler

(Linked Equilibria in Regulation of Transcription Initiation)

BÖLÜM 5: Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

(Differential Scanning Calorimetry)

BÖLÜM 6: Analitik Ultrasantrifüj: Sedimentasyon Hızı ve Dengesi

(Analytical Ultracentrifugation: Sedimentation Velocity and Sedimentation Equilibrium)

BÖLÜM 10: Dairesel Dikroizm  

(Circular Dichroism and Its Application to the Study of Biomolecule)

BÖLÜM 11: Protein Katlama ve Kararlılığı

(Protein Folding and Stability Using Denaturants)

BÖLÜM 12: Hidrodinamik Modelleme

(Hydrodynamic Modeling: The Solution Conformation of Macromolecules and Their Complexes)

BÖLÜM 13: X Işını ve Nötron Saçılması Verisi ve Bunların Kısıtlı Moleküler Modellemesi

(X-Ray and Neutron Scattering Data and Their Constrained Molecular Modeling)

BÖLÜM 14: Mikrotübül-MAP Kompleksinde Yapısal Araştırmaları

(Structural Investigations into Microtubule-MAP Complexes)

BÖLÜM 15: Hızlı Kinetik Teknikler

(Rapid Kinetic Techniques)

BÖLÜM 16: Zar Proteini İşlevsel Mekanizmasının Mutajenik Analizi: Model Örnek olarak Bacteriorhodopsin

(Mutagenic Analysis of Membrane Protein Functional Mechanisms: Bacteriorhodopsin as a Model Example)

BÖLÜM 17: DNA-Protein Etkileşimlerinin Tek Molekül Germe ile Kantitatif Ölçümü

(Quantifying DNA–Protein Interactions by Single Molecule Stretching)

BÖLÜM 18: NMR ve Kütle Spektroskopisi ile İzotopomer Tabanlı Metabolomik Analizi

(Isotopomer-Based Metabolomic Analysis by NMR and Mass Spectrometry)

 

KISIM II: Hesaplamalı Metotlar

(PART II: Computational Methods)

 

BÖLÜM 23: Aptal İstatik!

(Stupid Statistics!)

BÖLÜM 26: Biyomoleküler Elektrostatik için Hesaplamalı Yöntemler

(Computational Methods for Biomolecular Electrostatics)

BÖLÜM 28: Sitoskeletonun Moleküler Modellemesi

(Molecular Modeling of the Cytoskeleton)

BÖLÜM 29: Hücre Göçünün Matematiksel Modellemesi

(Mathematical Modeling of Cell Migration)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın