Biyokimyanın Temelleri

Biyokimyanın Temelleri

Kitabın Orijinal Adı: Fundamentals of Biochemistry – Life at the Molecular Level, 3rd Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): D.Voet, J.G.Voet, C.W.Pratt

Basım Yılı: 2008

 

Kitap İçeriği:

 

1. KISIM: GİRİŞ

 

BÖLÜM 1: Canlılığın Kimyasına Giriş

(Introduction to the Chemistry of Life)

 

BÖLÜM 2: Su

(Water)

 

2. KISIM: BİYOMOLEKÜLLER

 

BÖLÜM 3: Nükleotitler, Nükleik Asitler ve Genetik Bilgi

(Nucleotides, Nucleic Acids, and Genetic Information)

 

BÖLÜM 4: Amino Asitler

(Amino Acids)

 

BÖLÜM 5: Proteinler: Birincil Yapı

(Proteins: Primary Structure)

 

BÖLÜM 6: Proteinler: Üç Boyutlu Yapı

(Proteins: Three-Dimensional Structure)

 

BÖLÜM 7: Protein İşlevi: Miyoglobin ve Hemoglobin, Kas Kasılması ve Antikorlar

(Protein Function: Myoglobin and Hemoglobin, Muscle Contraction, and Antibodies)

 

BÖLÜM 8: Karbonhidratlar

(Carbohydrates)

 

BÖLÜM 9: Lipitler ve Biyolojik Zarlar

(Lipids and Biological Membranes)

 

BÖLÜM 10: Zar Taşınımı

(Membrane Transport)

 

3. KISIM: ENZİMLER

 

BÖLÜM 11: Enzimatik Kataliz

(Enzymatic Catalysis)

 

BÖLÜM 12: Enzim Kinetiği, İnhibisyonu ve Kontrolü

(Enzyme Kinetics, Inhibition, and Control)

 

BÖLÜM 13: Biyokimyasal Sinyal İletimi

(Biochemical Signaling)

 

4. KISIM: METABOLİZMA

 

BÖLÜM 14: Metabolizmaya Giriş

(Introduction to Metabolism)

 

BÖLÜM 15: Glikoz Metabolizması

(Glucose Catabolism)

 

BÖLÜM 16: Glikojen Metabolizması ve Glikoneojenez

(Glycogen Metabolism and Gluconeogenesis)

 

BÖLÜM 17: Sitrik Asit Döngüsü

(Citric Acid Cycle)

 

BÖLÜM 18: Elektron Taşınımı ve Oksidatif Fosforilasyon

(Electron Transport and Oxidative Phosphorylation)

 

BÖLÜM 19: Fotosentez

(Photosynthesis)

 

BÖLÜM 20: Lipit Metabolizması

(Lipid Metabolism)

 

BÖLÜM 21: Amino Asit Metabolizması

(Amino Acid Metabolism)

 

BÖLÜM 22: Memeli Yakıt Metabolizması: xxxxx

(Mammalian Fuel Metabolism: Integration and Regulation)

 

5. KISIM: GEN İFADESİ VE REPLİKASYONU

 

BÖLÜM 23: Nükleotid Metabolizması

(Nucleotide Metabolism)

 

BÖLÜM 24: Nükleik Asit Yapısı

(Nucleic Acid Structure)

 

BÖLÜM 25: DNA Replikasyonu, Onarımı ve Rekombinasyonu

(DNA Replication, Repair, and Recombination)

 

BÖLÜM 26: Transkripsiyon ve RNA İşlemesi

(Transcription and RNA Processing)

 

BÖLÜM 27: Protein Sentezi

(Protein Synthesis)

 

BÖLÜM 28: Gen İfadesinin Düzenlenmesi

(Regulation of Gene Expression)

 

İndirme Kanalı

[hidepost=0]depositfiles[/hidepost]

Bir cevap yazın