Biyokimyanın Fiziksel Temelleri

Biyokimyanın Fiziksel Temelleri

Kitabın Orijinal Adı: The Physical Basis of Biochemistry

Editör(ler)/Yazar(lar): Peter R. Bergethon

Basım Yılı: 2010

Kitap İçeriği:

1. KISIM: Biyofizik Araştırmanın İlkeleri

(PART I: PRINCIPLES OF BIOPHYSICAL INQUIRY)

BÖLÜM 1: Giriş: Öğrencilere – 1. Baskı

(Introduction: To the Student – First Edition)

BÖLÜM 2: Biyofizik Çalışmanın Felsefesi

(Philosophy and Practice of Biophysical Study)

BÖLÜM 3: Biyolojik Sistemlere Genel Bakış

(Overview of the Biological System Under Study)

BÖLÜM 4: Fiziksel Düşünceler, Biyolojik Sistemler – Modelleme İlkelerinin Biyolojik Sistemlerinin Anlanılmasına Uygulanışı

(Physical Thoughts, Biological Systems – The Application of Modeling Principles to Understanding Biological Systems)

BÖLÜM 5: Olasılık ve İstatistik

(Probability and Statistics)

2. KISIM: TEMELLER

(PART II: FOUNDATIONS)

BÖLÜM 6: Enerji ve Kuvvet

(Energy and Force – The Prime Observables)

BÖLÜM 7: Moleküler Sistemlerde Biyofiziksel Kuvvetler

(Biophysical Forces in Molecular Systems)

BÖLÜM 8: Fiziksel İlkeler: Kuantum Mekaniği

(Physical Principles: Quantum Mechanics)

BÖLÜM 9: Kimyasal İlkeler

(Chemical Principles)

BÖLÜM 10: Bir Sistemin Enerjisini Ölçme: Enerjetik ve Termodinamiğin Birinci Kanunu

(Measuring the Energy of a System: Energetics and the First Law of Thermodynamics)

BÖLÜM 11: Entropi ve Termodinamiğin İkinci Kanunu

(Entropy and the Second Law of Thermodynamics)

BÖLÜM 12: Gibbs Serbest Enerjisi

(Which Way Is That System Going? The Gibbs Free Energy)

BÖLÜM 13: Denge Faz Termodinamiği

(The Thermodynamics of Phase Equilibria)

3. KISIM: BİR MODEL BİYOMOLEKÜLER YAPI ÜRETME

(PART III: BUILDING A MODEL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE)

BÖLÜM 14: Su: Eşsiz bir Çözücü ve Canlılığın Önemli Elemanı

(Water: A Unique Solvent and Vital Component of Life)

BÖLÜM 15: İyon-Çözücü Etkileşimleri

(Ion–Solvent Interactions)

BÖLÜM 16: İyon-İyon Etkileşimleri

(Ion–Ion Interactions)

BÖLÜM 17: Sulu Çözeltide Lipitler

(Lipids in Aqueous Solution)

BÖLÜM 18: Çözeltide Makromoleküller

(Macromolecules in Solution)

BÖLÜM 19: Moleküler Modelleme

(Molecular Modeling – Mapping Biochemical State Space)

BÖLÜM 20:

(The Electrified Interphase)

4. KISIM:

(PART IV: FUNCTION AND ACTION BIOLOGICAL STATE SPACE)

BÖLÜM 21: Aktarım – Bir Dengede Olmayan Süreç

(Transport – A Non-equilibrium Process)

BÖLÜM 22: Kimyasal Potansiyel Alan içinde Akış: Difüzyon

(Flow in a Chemical Potential Field: Diffusion)

BÖLÜM 23: Elektrik Alanda Akış: İletim

(Flow in an Electric Field: Conduction)

BÖLÜM 24: Zardaki Kuvvetler

(Forces Across Membranes)

BÖLÜM 25: Kinetik – Kimyasal Kinetik

(Kinetics – Chemical Kinetics)

BÖLÜM 26: Dinamik Biyoelektrokimya – Biyolojik Sistemlerde Yük Transfer

(Dynamic Bioelectrochemistry – Charge Transfer in Biological Systems)

5. KISIM: YAPIYI VE İŞLEVİ ÖLÇMEK İÇİN METOTLAR

(PART V: METHODS FOR THE MEASURING STRUCTURE AND FUNCTION)

BÖLÜM 27: Biyomoleküllerin Makroskobik Özelliklerine Dayalı Olarak Ayırma ve Karakterize Etme

(Separation and Characterization of Biomolecules Based on Macroscopic Properties)

BÖLÜM 28: Moleküler Yapıların Elektronik Spektroskopisi ile Analizi

(Analysis of Molecular Structure with Electronic Spectroscopy)

BÖLÜM 29: Tarama ile Moleküler Yapı

(Molecular Structure from Scattering Phenomena)

BÖLÜM 30: Yapı Analizi – Mikroskop

(Analysis of Structure – Microscopy)

BÖLÜM 31: Son Söz

(Epilogue)

BÖLÜM 32: Fiziksel Sabitler

(Physical Constants)

 İndirme Kanalı

[hidepost=0]uploading[/hidepost]

Bir cevap yazın