Biyokimya ve Moleküler Biyolojinin İlkeleri ve Teknikleri

Biyokimya ve Moleküler Biyolojinin İlkeleri ve Teknikleri

Kitabın Orijinal Adı: Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology

Editör(ler)/Yazar(lar): Keithh Wilson ve John Walker

Basım Yılı: 2010

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Temel İlkeler

(Basic principles)

BÖLÜM 2: Hücre Kültür Teknikleri

(Cell culture techniques)

BÖLÜM 3: Santrifüj

(Centrifugation)

BÖLÜM 4: Mikroskop

(Microscopy)

BÖLÜM 5: Moleküler Biyoloji, Biyoinformatik ve Temel Teknikler

(Molecular biology, bioinformatics and basic techniques)

BÖLÜM 6: Rekombinant DNA ve Genetik Analiz

(Recombinant DNA and genetic analysis)

BÖLÜM 7: İmmünokimyasal Teknikler

(Immunochemical techniques)

BÖLÜM 8: Protein Yapısı, Saflaştırılması, Karakterize Edilmesi ve İşlev Analizi

(Protein structure, purification, characterisation and function analysis)

BÖLÜM 9: Kütle Spektrometrik Teknikler

(Mass spectrometric techniques)

BÖLÜM 10: Elektroforetik Teknikler

(Electrophoretic techniques)

BÖLÜM 11: Kromatorafik Teknikler

(Chromatographic techniques)

BÖLÜM 12: Spektroskopik Teknikler I: Spektrofotometrik Teknikler

(Spectroscopic techniques: I Spectrophotometric techniques)

BÖLÜM 13: Spektroskopik Teknikler II: Yapı ve Etkileşimler

(Spectroscopic techniques: II Structure and interactions)

BÖLÜM 14: Radyoizotop Teknikler

(Radioisotope techniques)

BÖLÜM 15: Enzimler

(Enzymes)

BÖLÜM 16: Klinik Biyokimya İlkeleri

(Principles of clinical biochemistry)

BÖLÜM 17: Hücre Zarı Reseptörleri ve Hücre İçi Sinyal İletimi

(Cell membrane receptors and cell signalling)

BÖLÜM 18: İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi

(Drug discovery and development)

[hidepost=0]İndirme Kanalı

hotfile[/hidepost]

Bir cevap yazın