Biyokimya

Biyokimya

Kitabın Orijinal Adı: Biochemistry, 4th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): R.H. Garrett ve C.M. Grisham

Basım Yılı: 2010

 

Kitap İçeriği:

 

1. KISIM: HÜCRELERİN MOLEKÜLER BİLEŞENLERİ

 

BÖLÜM 1: Yaşamın Gerçekleri: Biyolojik Olayların Mantığı: Kimya

(The Facts of Life: Chemistry Is the Logic of Biological Phenomena)

 

BÖLÜM 2: Su: Yaşamın

(Water: The Medium of Life)

 

BÖLÜM 3: Biyolojik Sistemlerin Termodinamiği

(Thermodynamics of Biological Systems)

 

BÖLÜM 4: Amino Asitler

(Amino Acids)

 

BÖLÜM 5: Proteinler: Birincil Yapı ve Biyolojik İşlevler

(Proteins: Their Primary Structure and Biological Functions)

 

BÖLÜM 6: Proteinler: İkincil, Üçüncül ve Dördüncül Yapı

(Proteins: Secondary,Tertiary, and Quaternary Structure)

 

BÖLÜM 7: Karbonhidratlar ve Hücre Yüzeylerindeki Glikokonjugatlar

(Carbohydrates and Glycoconjugates of Cell Surfaces)

 

BÖLÜM 8: Yağlar

(Lipids)

 

BÖLÜM 9: Zarlar ve Zar Taşınımı

(Membranes and Membrane Transport)

 

BÖLÜM 10: Nükleotidler ve Nükleik Asitler

(Nucleotides and Nucleic Acids)

 

BÖLÜM 11: Nükleik Asitlerin Yapısı

(Structure of Nucleic Acids)

 

BÖLÜM 12: Rekombinant DNA: Kimerik Genlerin Klonlanması Oluşturulması

(Recombinant DNA: Cloning and Creation of Chimeric Genes)

 

2. KISIM: PROTEİN DİNAMİĞİ

 

BÖLÜM 13: Enzimler – Kinetik ve Özgüllüğü

(Enzymes—Kinetics and Specificity)

 

BÖLÜM 14: Enzim Etkisinin Mekanizması

(Mechanisms of Enzyme Action)

 

BÖLÜM 15: Enzim Düzenlenmesi

(Enzyme Regulation)

 

BÖLÜM 16: Moleküler Motorlar

(Molecular Motors)

 

3. KISIM: METABOLİZMA VE DÜZENLENMESİ

 

BÖLÜM 17: Metabolizma: Genel Bakış

(Metabolism: An Overview)

 

BÖLÜM 18: Glikoliz

(Glycolysis)

 

BÖLÜM 19: Trikarboksilik Asit Döngüsü

(The Tricarboxylic Acid Cycle)

 

BÖLÜM 20: Elektron Taşınımı ve Oksidatif Fosforilasyon

(Electron Transport and Oxidative Phosphorylation)

 

BÖLÜM 21: Fotosentez

(Photosynthesis)

 

BÖLÜM 22: Glikoneojenez, Glikojen Metabolizması ve Pentoz Fosfat Yolu

(Gluconeogenesis, Glycogen Metabolism, and the Pentose Phosphate Pathway)

 

BÖLÜM 23: Yağ Asidi Katabolizması

(Fatty Acid Catabolism)

 

BÖLÜM 24: Yağ Biyosentezi

(Lipid Biosynthesis)

 

BÖLÜM 25: Azot Kazanımı ve Amino Asit Metabolizması

(Nitrogen Acquisition and Amino Acid Metabolism)

 

BÖLÜM 26: Nükleotidlerin Sentezi ve Yıkımı

(Synthesis and Degradation of Nucleotides)

 

4. KISIM: BİLGİ AKTARIMI

 

BÖLÜM 28: DNA Metabolizması: Replikasyon, Rekombinasyon ve Onarım

(DNA Metabolism: Replication, Recombination, and Repair)

 

BÖLÜM 29: Gen İfadesinin Düzenlenmesi ve Transkripsiyon

(Transcription and the Regulation of Gene Expression)

 

BÖLÜM 30: Protein Sentezi

(Protein Synthesis)

 

BÖLÜM 31: Protein Yaşam Döngüsünün Tamamlanması: Katlama, İşleme ve Yıkım

(Completing the Protein Life Cycle: Folding, Processing, and Degradation)

 

BÖLÜM 32: Hücre Dışı Bilginin Alınımı ve İletimi

(The Reception and Transmission of Extracellular Information)

 

İndirme Kanalı

[hidepost=0]Mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın