Ayırma İşlemleri Prensipleri

Ayırma İşlemleri Prensipleri

Kitabın Orijinal Adı: Separation Process Principles

Editör(ler)/Yazar(lar): J.D. Seader ve Ernest J. Henley

Basım Yılı: 2006

Kitap Tanıtımı/İçeriği:

KISIM 1: TEMEL KAVRAMLAR

(Fundamental Concepts)

BÖLÜM 1: Ayırma Prosesleri

(Separation Processes)

BÖLÜM 2: Ayırma Operasyonların Termodinamik

(Thermodynamics of Separation Operations)

BÖLÜM 3: Kütle Aktarımı ve Difüzyon

(Mass Transfer and Diffusion)

BÖLÜM 4: Tek Denge Aşamaları ve

(Single Equilibrium Stages and Flash Calculations)

BÖLÜM 5: Basamaklar (Kaskatlar) ve Hibrit Sistemler

(Cascades and Hybrid Systems)

KISIM 2: FAZ EKLENMESİ YA DA OLUŞTURULMASI İLE AYIRMA İŞLEMLERİ

(Separations by Phase Addition or Creation)

BÖLÜM 6: Seyrek Karışımların Adsorpsiyonu ve Karıştırılması

(Adsorption and Stripping of Dilute Mixtures)

BÖLÜM 7: İkili Karışımların Distilasyonu

(Distillation of Binary Mixtures)

BÖLÜM 8:

(Liquid-Liquid Extraction with Ternary Systems)

BÖLÜM 9: Çok Bileşenli Çok Aşamalı Ayırma İşlemler için Uygun Yöntemler (Metotlar)

(Approximate Methods for Multicomponent, Multistage Separations)

BÖLÜM 10: Çok Bileşenli Adsorpsiyon, Karıştırma, Distilasyon ve Ekstraksiyon için Denge Bazlı Yöntemler

(Equilibrium-Based Methods for Multicomponent Absorption, Stripping, Distillation, and Extraction)

BÖLÜM 11: Geliştirilmiş Distilasyon ve Süperkritik Ekstraksiyon

(Enhanced Distillation and Supercritical Extraction)

BÖLÜM 12: Distilasyon için Hız Bazlı Modeller

(Rate-Based Models for Distillation)

BÖLÜM 13: Yığın Distilasyonu

(Batch Distillation)

KISIM 3: ENGELLER VE KATI AJANLARLA AYIRMA İŞLEMLERİ

(Separations by Barriers and Solid Agents)

BÖLÜM 14: Zar ile Ayırma

(Membrane Separations)

BÖLÜM 15: Adsorpsiyon, İyon Değiştirici ve Kromatografi

(Adsorption, Ion Exchange, and Chromatography)

KISIM 4: KATI FAZ İÇEREN AYIRMA İŞLEMLERİ

(Separations That Involve A Solid Phase)

BÖLÜM 16: Tuz Giderme ve Yıkama

(Leaching and Washing)

BÖLÜM 17: Kristalizasyon,

(Crystallization, Desublimation, and Evaporation)

BÖLÜM 18: Katıların Kurutulması

(Drying of Solids)

[hidepost=0]İndirme Kanalı

uploading.com[/hidepost]

Bir cevap yazın