Gelecekte atık sulardan elektrik elde edebilir miyiz?

Gelişmiş ülkelerde atık sular (hem de tuvalettekiler dahil) kanalizasyonlarla doğaya salınmaz. Hızlı bir arınmadan geçip nükleer reaktörlerde, veya biyogaza dönüştürülüp fabrikalarda kullanılır. Artık gelecekte bir de elektrik üretiminden bahsedebileceğiz.

Atık su aerobik arıtma, havalandırma havuzu
Atık su aerobik arıtma, havalandırma havuzu

Bruce Logan adında bir çevre araştırmacısı atık suda bulunan bir bakteri ile yapılan mikrobiyal yakıt hücresiyle elektrik üretilebileceğini öngörüyor. Bu bakteri sudaki organik atığı (BOI) tüketerek elektron üretiyor ve daha sonra bu elektronlar karbon demetleriyle toplanıyor. Böylece oluşturuluan pilin aydınlatmada kullanılabileceği düşünülmüş.

Aslında organik atığı kullanarak elektrik üretebileceğimiz bakteriler daha önceden de bilinmekteydi, buradaki yenilik pil tasarımı olsa gerek. Logan gelecek beş yada on sene içerisinde verimli bir toplayıcı yapılabileceğini söylemiş.

Odayeri Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri
Odayeri Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri

Ülkemizde çöp sızıntı suyu arıtma tesislerinde, düzenli depolama sahasından süzülen organik içeriği çok yüksek (Biyokimyasal kirlilik, KOI) atık su toplanarak arıtılmakta, UF ve NF membran sistemlerinde steril hale getirilmektedir. Su bu aşamadan sonra kanalizasyon kanallarına verilir. İSTAÇ A.Ş. Odayeri Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’inde bir zamanlar atık sudan sağlanan metan da toplanılmaktaydı.

Ayrıca, elektrik üreten bakterilerin ilgili genlerine genetik mühendisliği uygulanarak bu amaçla özelleşmiş genetik modifiyeli elektrik bakterisi geliştirme çalışmaları da vardır, Türkiye’de de bu çalışmalar yapılmaktadır.

[hidepost=0]Ek not: Odayerin’de yaptığım stajla ilgili sunumumu isteyen varsa gönderebilirim.[/hidepost]

Bir cevap yazın