Moleküler Modelleme ve Simülasyon

Moleküler Modelleme ve Simülasyon

Kitabın Orijinal Adı: Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide

Editör(ler)/Yazar(lar): Tamar Schlick

Basım Yılı: 2010

Kitap İçeriği:

 

BÖLÜM 1: Biyomoleküler Yapı ve Modelleme: Tarihsel Perspektif

(Biomolecular Structure and Modeling: Historical Perspective)

 

BÖLÜM 2: Biyomoleküler Yapı ve Modelleme: Sorun ve Uygulama Perspektifi

(Biomolecular Structure and Modeling: Problem and Application Perspective)

 

BÖLÜM 3: Protein Yapıları

(Protein Structure Introduction)

 

BÖLÜM 4: Protein Yapı Hiyerarşisi

(Protein Structure Hierarchy)

 

BÖLÜM 5: Nükleik Asit Yapısı – Mini Klavuz

(Nucleic Acids Structure Minitutorial)

 

BÖLÜM 6: DNA Etkileşimleri ve Katlama

(Topics in Nucleic Acids Structure: DNA Interactions and Folding)

 

BÖLÜM 7: Nankanonikal Heliksler ve RNA Yapısı

(Topics in Nucleic Acids Structure: Noncanonical Helices and RNA Structure)

 

BÖLÜM 8: Biyomoleküler Yapıda Teoriksel ve Hesaplamalı Yaklaşımlar

(Theoretical and Computational Approaches to Biomolecular Structure)

 

BÖLÜM 9: Güç Alanları

(Force Fields)

 

BÖLÜM 10: Bağımsız Hesaplamalar

(Nonbonded Computations)

 

BÖLÜM 11: Hesaplamalı Kimyada Çok Değişkenli En Aza İndirme

(Multivariate Minimization in Computational Chemistry)

 

BÖLÜM 12: Monte Karlo Teknikleri

(Monte Carlo Techniques)

 

BÖLÜM 13: Moleküler Dinamik: Temeller

(Molecular Dynamics: Basics)

 

BÖLÜM 14: Moleküler Dinamik: Diğer Konular

(Molecular Dynamics: Further Topics)

 

BÖLÜM 15: Kimyasal Tasarımda Benzerlik ve Farklılık

(Similarity and Diversity in Chemical Design)

 

İndirme Kanalı

[hidepost=0]mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın