Moleküler Modelleme – İlkeleri ve Uygulamaları

Moleküler Modelleme – İlkeleri ve Uygulamaları

Kitabın Orijinal Adı: Molecular Modelling – Principles and Applications, 2nd Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): Andrew R. Leach

Basım Yılı: 2001

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Moleküler Modellemede Yararlı Kavramlar

(Useful Concepts in Molecular Modelling)

BÖLÜM 2: Hesaplamalı Kuantum Mekaniğine Giriş

(An Introduction to Computational Quantum Mechanics)

BÖLÜM 3: İleri ab initio Metotları, Yoğunluk İşlevsel Teorisi ve Katı Hal Kuantum Mekaniği

(Advanced ab initio Methods, Density Functional Theory and Solid-State Quantum Mechanics)

BÖLÜM 4: Ampirik Güç Alan Modeli: Moleküler Mekanik

(Emprical Force Field Models: Molecular Mechanics)

BÖLÜM 5: Enerjinin En Aza İndirilmesi ve Enerji Yüzeyi Bulmada İlgili Metotlar

(Energy Minimisation and Related Methods for Exploring the Energy Surface)

BÖLÜM 6: Bilgisayar Simülasyon Metotları

(Computer Simulation Methods)

BÖLÜM 7: Moleküler Dinamik Simülasyon Metotları

(Molecular Dynamics Simulation Methods)

BÖLÜM 8: Monte Carlo Simülasyon Metotları

(Monte Carlo Simulation Methods)

BÖLÜM 9: Konformasyonel Analiz

(Conformational Analysis)

BÖLÜM 10: Protein Yapı Tahmini, Dizin Analizi ve Protein Katlama

(Protein Structure Prediction, Sequence Analysis and Protein Folding)

BÖLÜM 11: Moleküler Modellemede Dört Değişken: Serbest Enerji, Çözme, Tepkimeler ve Katı Hal Kusurları

(Four Challenges in Molecular Modelling: Free Energies, Solvation, Reactions and Solid-state Defects)

BÖLÜM 12: Yeni Moleküller Keşfetme ve Tasarlamada Kemoinformatik ve Moleküler Modellemenin Kullanışı

(The Use of Molecular Modelling and Chemoinformatics to Discover and Design New Molecules)

 

 

 

İndirme Kanalı

[hidepost=0]mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın