Acemiler için Moleküler Modelleme

Acemiler için Moleküler Modelleme

 

Kitabın Orijinal Adı: Molecular Modelling for Beginners, 2nd Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): Alan Hinchliffe

Basım Yılı: 2008

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Elektrik Yükleri ve Özellikleri

(Electric Charges and their Properties)

BÖLÜM 2: Moleküller Arası Kuvvetler

(The Forces between Molecules)

BÖLÜM 4: Moleküler Mekanik

(Molecular Mechanics)

BÖLÜM 5: Moleküler Potansiyel Enerji Yüzeyi

(The Molecular Potential Energy Surface)

BÖLÜM 6: Moleküler Mekanik Örnekleri

(Molecular Mechanics Examples)

BÖLÜM 8: İstatiksel Termodinamiğe Giriş

(Introduction to Statistical Thermodynamics)

BÖLÜM 9: Monte Carlo Simülasyonları

(Monte Carlo Simulations)

BÖLÜM 10: Moleküler Dinamik

(Molecular Dynamics)

BÖLÜM 11: Kuantum Modellemeye Giriş

(Introduction to Quantum Modelling)

BÖLÜM 12: Kuantum Gazları

(Quantum Gases)

BÖLÜM 13: Tek-Elektron Atomlar

(One-Electron Atoms)

BÖLÜM 14: Orbital Modeli

(The Orbital Model)

BÖLÜM 15: Basit Moleküller

(Simple Molecules)

BÖLÜM 16: HF-LCAO Modeli

(The HF-LCAO Model)

BÖLÜM 17: HF-LCAO Örnekleri

(HF-LCAO Examples)

BÖLÜM 18: Yarı Ampirik Modeller

(Semiempirical Models)

BÖLÜM 19: Elektron Korelasyonu

(Electron Correlation)

BÖLÜM 20: Yoğunluk İşlevsel Teorisi ve Kohn-Sham LCAO Eşitlikleri

(Density Functional Theory and the Kohn–Sham LCAO Equations)

BÖLÜM 21: Termodinamik Özellikleri; Gn Modelleri

(Accurate Thermodynamic Properties; the Gn Models)

BÖLÜM 22: Geçiş Halleri

(Transition States)

BÖLÜM 24: Hibrit Modeller; QM/MM Yaklaşımı

(Hybrid Models; the QM/MM Approach)

[hidepost=0]İndirme Kanalı

rapidshare[/hidepost]

Bir cevap yazın