Bütünleştirilmiş Moleküler ve Hücresel Biyofizik

BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ MOLEKÜLER ve HÜCRESEL BİYOFİZİK

Kitabın Orijinal Adı: Integrated Molecular and Cellular Biophysics

Editörler/Yazarlar: Valerica Raicu – Aurel Popescu

Basım Yılı: 2008

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Yaşamın Moleküler Temelleri

(The Molecular Basis of Life)

1. Moleküler Etkileşimler

(Molecular Interactions)

2. Su ve Polar Etkileşimler

(Water and Polar Interactions)

3. Hidrofobik Etkileşimler ve Moleküllerin Kendiliğinden Birleşmesi

(Hydrophobic Interactions and Molecular Self-Association)

 

BÖLÜM 2: Hücre İçeriği ve Yapısı

(The Composition and Architecture of the Cell)

 

1. Hücre: Genel Bakış

(The Cell: An Overview)

2. Proteinler

(Proteins)

3. Deoksiribonükleik Asit (DNA): Hücrenin Hüküm Verici Gücü

(Deoxyribonucleic Acid (DNA): The Cell’s Legislative Power)

4. Moleküler Yapı Belirleme

(Determination of Molecular Structure)

BÖLÜM 3: Hücre Zarı: Yapısı ve Fiziksel Özellikleri

(Cell Membrane: Structure and Physical Properties)

1. Zar Yapısı

(Membrane Structure)

2. Yüzey Yükleri

(Surface Charges)

3. Düzlemsel Zarların Statik Elektrik Özellikleri

(Static Electrical Properties of Planar Membranes)

BÖLÜM 4: Zar Boyunca Madde Taşınımı

(Substance Transport Across Membranes)

1. Kısa Bir Genel Bakış

(Brief Overview)

2. Biyolojik Sistemlerde Difüzyon

(Diffusion in Biological Systems)

3. Osmoz ve Osmotik Basınç

(Osmosis and Osmotic Pressure)

4. Kolaylaştırılmış Taşınım

(Facilitated Transport)

5. Aktif İyon Taşınımı

(Active Ion Transport)

BÖLÜM 5: Reaksiyon, Difüzyon ve Boyutluluk

(Reaction, Diffusion and Dimensionality)

1. Kütle Hareket Kanunu ve Dengesi

(Equilibrium and the Law of Mass Action)

2. Fraktallara Giriş

(Introduction to Fractals)

3. Kütle Hareket Kanunu ve Fraktal Difüzyon

(Fractal Diffusion and the Law of Mass Action)

BÖLÜM 6: Elektrofizyoloji ve Uyarılabilirlik

(Electrophysiology and Excitability)

BÖLÜM 7: Moleküler Makinaların Yapısı ve İşlevleri

(Structure and Function of Molecular Machines)

1. Kanallar ve Gözenekler

(Channels and Pores)

2. Kanalların ve Gözeneklerin X-Işını ile Araştırmaları

(X-Ray Investigations of Channels and Pores)

3. İyon Pompaları

(Ion Pumps)

4. Fotosentezde Işık Absorpsiyonu

(Light Absorption in Photosynthesis)

BÖLÜM 8: Protein-Protein Etkileşimleri

(Protein-Protein Interactions)

1. In Vivo Protein Birleşimini Prob ile Ölçümü

(Probing Protein Association In Vivo)

2. Protein-Protein Etkileşimlerinin Yapısal Çalışmaları

(Structural Studies of Protein-Protein Interactions)

 [hidepost=0]İndirme Tüneli

mediafire[/hidepost]

 

Bir cevap yazın