Moleküler ve Hücresel Biyofizik

MOLEKÜLER ve HÜCRESEL BİYOFİZİK

Kitabın Orijinal Adı: Molecular and Cellular Biophysics

Editörler/Yazarlar: Meyer B. Jackson

Basım Yılı: 2006

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Proteinlerde Evrensel Geçişler

(Global Transitions in Proteins)

1. Evrensel Hal Tanımı

(Defining a Global State)

2. İki Evrensel Hal Arasında Denge

(Equilibrium between two global states)

3. Sıcaklıkla Uyarılmış Evrensel Geçişler

(Global transitions induced by temperature)

4. Lizozim Açılımı

(Lysozyme unfolding)

5. Entalpi ve Steepness

(Enthalpy and Steepness)

6. Kooperatiflik ve Isıl Geçişler

(Cooperativity and thermal transitions)

7. Diğer Değişkenler ile Uyarılmış Geçişler

(Transitions induced by other variables)

8. Voltaj Uyarımlı Geçişler

(Transitions induced by voltage)

BÖLÜM 2: Biyolojik yapılarda Moleküler Kuvvetler

(Molecular Forces in Biological Structures)

1. Coulomb Potansiyeli

(The Coulomb Potential)

2. Elektrostaik Self-Enerji

(Electrostatic self-energy)

3. Image Kuvvetleri

(Image Forces)

4. Yük-Dipol Etkileşimleri

(Charge-Dipole Interactions)

5. Uyarılmış Dipoller

(Induced Dipoles)

6. Katyon-π Etkileşimleri

(Cation- π Interactions)

7. Dağılma Güçleri

(Dispersion Forces)

8. Hidrofobik Güçler

(Hydrophobic Forces)

9. Hidrasyon Güçler

(Hydration forces)

10. Hidrojen Bağları

(Hydrogen Bonds)

11. Sterik İtmeler

(Steric Repulsions)

12. Bağ Esneme ve Harmonik Potansiyel

(Bond Flexing and Harmonic Potentials)

13. Proteinlerdeki Stabilize Edici Kuvvetler

(Stabilizing forces in proteins)

14. Protein Kuvvet Alanları

(Protein force fields)

15. Nükleik Asitlerde Stabilize Edici Kuvvetler

(Stabilizing forces in nucleic acids)

16. Lipit Çift Tabaka ve Zar Proteinleri

(Lipid bilayers and membrane proteins)

BÖLÜM 3: Makromoleküllerin Konformasyonları

(Conformations of Macromolecules)

BÖLÜM 4: Moleküler Birleşmeler

(Molecular Associations)

BÖLÜM 5: Allosterik Etkileşimler

(Allosteric Interactions)

BÖLÜM 6: Difüzyon ve Brown Hareketi

(Diffusion and Brownian Motion)

BÖLÜM 7: Temel Hız İşlemleri

(Fundamental Rate Processes)

BÖLÜM 8: Birleşme Kinetikleri

(Association Kinetics)

BÖLÜM 9: Çoklu Hal Kinetikleri

(Multi-state Kinetics)

BÖLÜM 10: Enzim Katalizi                           

(Enzyme Catalysis)

BÖLÜM 11: İyonlar ve Karşıt İyonlar

(Ions and Counterions)

BÖLÜM 12: Dalgalanmalar

(Fluctuations)

BÖLÜM 13: İyon Geçirgenlik ve Zar Potansiyeli

(Ion Permeation and Membtane Potential)

BÖLÜM 14: İyon Geçirgenliği ve Kanal Yapısı

(Ion Permeation and Channel Structure)

BÖLÜM 15: Cable Teorisi

(Cable Theory)

BÖLÜM 16: Aksiyon Potansiyelleri

(Action Potentials)

[hidepost=0]İndirme Tüneli

mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın