Biyoinformatikçiler için Python Kursu

BİYOİNFORMATİKÇİLER için PYTHON KURSU

Kitabın Orijinal Adı: Python Course in Bioinformatics

Editörler: Katja Schuerer, Catherine Letondal

Basım Yılı: 2007

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Genel Bilgi

Python’un Çalıştırılması, Belge Oluşturma, Çalışma Koşulları

(Running Phyton, Documentation, Working Environment)

BÖLÜM 2: Python’daki Temel Tiplere Giriş

(Introduction to basic types in Pyhton)

BÖLÜM 3: Sözdizimi Kuralları

(Syntax Rules)

BÖLÜM 4: Değişkenler ve Ad Alanları

(Variables and Namespaces)

BÖLÜM 5: Kontrol Akış

(Control Flow)

BÖLÜM 6: İşlevler

(Functions)

BÖLÜM 7: İşlevsel Programlama

(Functional Programming or More about Lists)

BÖLÜM 8: İstisnalar

(Exceptions)

BÖLÜM 9: Modüller ve Paketler

(Modules and Packages)

BÖLÜM 10: Sınıflar: Sınıfların Kullanılması

(Classes: Using Classes)

BÖLÜM 11: Biopython: Giriş

(Biopython: Introduction)

BÖLÜM 12: Sınıflar: Yeni Bir Sınıf Tanımlama

(Classes: Defining a New Class)

BÖLÜM 13: Biopython, Devamı

(Biopython, continued)

BÖLÜM 14: Pythondaki Grafikler

(Graphics in Python)

A. Çözümler

B. Bibliyografi

İndirme Tüneli

[hidepost=0]112358[/hidepost]

Bir cevap yazın