Polimer Kimyası

Kitabın orjinal adı: The Chemistry of Polymers

Yazarı: John W. Nicholson
Yayım yılı: 2006
Kitap İçeriği:

1. BÖLÜM

POLİMER KİMYASI

Temel Kavramlar
Makromolekül Kavramının Tarihçesi
Polimerlerin Sınıflandırılması
Polimerlerin Yapıları ve Özellikleri :
Polietilen
Polipropilen
Polimetilmetakrilat (PMMA)
Polistiren
Polivinil klorür (PVC)
Naylonlar
Epoksi Rezinler
Fenol-Formaldehit Polimerler
Amino Rezinler
Politetrafloroetilen (Teflan, PTFE)
Poliüretanlar
Polietereterketon (PEEK)
Silikonlar
Doğal Polimerler
Selüloz
Nişasta
Doğal Kauçuk
Proteinler
Poli 3-hidroksi bütirat

2. BÖLÜM

POLİMERİZASYON REAKSİYONLARI

Zincir Polimerizasyonu
Başlatma
Uzama
Sonlanma
Diğer reaksiyonlar
Monomer Birimlerinin Dizilişi
Zincir (Katılma) Polimerizasyonunun Kinetiği
”Otohızlanma”
Zincir Polimerizasyonu için Pratik Metotlar
Yığın polimerizasyonu
Çözelti polimerizasyonu
Süspansiyon polimerizasyonu
Emülsiyon polimerizasyonu
Ara yüzey polimerizasyonu
Diğer Zincir Polimerizasyon Mekanizmaları
Basamaklı (Kondenzasyon) Polimerizasyon
Polifonksiyonel Monomerler ile Basamaklı (Kondenzasyon) Polimerizasyon
Kopolimerizasyon

3. BÖLÜM

POLİMER YAPISI


Polimer Stereokimyası
Polimer Kristalinitesi
Kristalizasyon ve Yönlendirme (Oryantasyon)
Kristal Erime Noktası
Polikarışımlar
Polimerlerin Isısal (Termal) ve Mekanik Özellikleri
Camsı Geçiş Sıcaklığı, Tg
Plastikleştiricilerin Etkisi
Camsı Geçiş Sıcaklığını Belirleme (Tayin) Yöntemleri (Metotları)
Polimer Stereokimyasının Camsı Geçiş Sıcaklığı (Tg) Üzerine Etkisi
Kristal Erime Noktası (Tm) ve Camsı Geçiş Sıcaklığı (Tg) Arasındaki İlişki
Diğer Isıl Geçişler

4. BÖLÜM

ÇAPRAZ BAĞLAMA

Giriş
Fenol-Formaldehit Rezinler
Doymamış Poliester Rezinleri
Poliüretanlar
Epoksi Rezinler

5. BÖLÜM

POLİMER ÇÖZELTİLERİ

Giriş
Polimerlerin Çözünürlükleri
Çözünürlük Parametreleri
Basit Sıvı Karışımlar ve Raoult Yasası
Karışımın Entropisi
Seyreltik Çözeltilerde Gerçek Moleküller
Çözeltide Polimer Moleküllerinin Şekilleri
Yılanımsı Isıl Moleküler Hareket
Suda Çözünebilir Polimerler
Polimer Eriyikleri

6. BÖLÜM

GÖRECELİ MOLAR KÜTLE BELİRLEME METOTLARI

Giriş
Koligatif Özelliklerin Molar Kütleleri
Buhar Fazı Ozmometresi
Işık Saçılması
Deneysel Belirleme
Molar Kütle Belirlemede Viskozite Metotları
Son Grup Analizi
Jel Geçirgenli Kromatografisi

7. BÖLÜM

POLİMERLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Giriş
Gerilim, Gerinim ve Young Modülü
Kırılganlık ve Zor Kırılma
Sertlik Çeşitleri
Yüzeylerin Etkisi
Vizkoelastisite
Sürünme ve Gerilme Rahatlaması
Soğuk Çekme
Dinamik Testler
Zaman/Sıcaklık İlişkisi
Kauçuğumsu Elastisite
Güçlendirilmiş Polimerler
Mekanik Özelliklerin Pratik Ölçümleri

8. BÖLÜM

POLİMER BOZUNMASI

Giriş
Alevde Polimerlerin Davranışları
Özel Polimerlerin Davranışları
Yanma Davranışların Değerlendirilmesi
Alevde Polimer Kararlılıklarının Geliştirilmesi
Polimerlerin Ayrışması
Foto oksidasyondan Polimerlerin Korunması
Polimerlerin Biyolojik Bozunması

9. BÖLÜM

DENDRİMERLER

Giriş
Organik Dendrimerler
Supramoleküler Dendrimerler
Dendrimerlerin Şekli ve Biçimi (Konformasyonu)
Dendrimer Miseller
Dendrimerlerin Karakterizasyonu
Kütle Spektroskopisi
Jel Geçirgenlik Kromatografisi
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC)
NMR Spektroskopisi
X-Işını Kırınımı
Titrasyon
Küçük Açı Nötron Saçılması
Atomik Kuvvet Mikroskobu
Dendrimerlerin Uygulamaları
Megamerker

10. BÖLÜM

POLİMER KİMYASINDA ÖZEL BAŞLIKLAR

Giriş
Tıpta Polimerler
İyonomerler
Elektriksel İletken Polimerler
İç İçe Geçmiş Polimer Ağları
Anorganik (İnorganik) Polimerler
Sıvı Kristal Polimerler
Gıda Paketlemede Polimerler

11. BÖLÜM

POLİMERLER ve ÇEVRE

Giriş
Polimerlerin Kirlilikleri
Sorunların Doğası
Polimerler ve Enerji
Polimerlerin Geri Dönüşümlükleri
Bozunur Polimerler
Gelecek

[hidepost=0]Kitap indirme adresi

depositfiles[/hidepost]

Bir cevap yazın