Protein Saflaştırılmasında Santrifügasyon Yöntemler

PROTEİN SAFLAŞTIRILMASINDA SANTRİFÜGASYON YÖNTEMLERİ

Santrifüjleme artan yer çekimi kuvvetine bağlı olarak taneciklerin ayrılması temeline dayanır.

Tanecik ağırlığı ve yoğunluğu ile çözeltinin yoğunluğu taneciklerin ayrılma hızını etkilemektedir.

1. Diferansiyel Santrifüjleme Tekniği

Hücrelerin parçalanması sonucunda oluşan homojenatta ağırlık ve yoğunlukları farklı birçok organel (çekirdek, mitokondri ve lizozomlar gibi) ve molekül (proteinler, yağlar ve karbonhidratlar gibi) bulunmaktadır. Bu farklı ağırlık ve yoğunluktaki organel ve moleküller, artan yer çekimi kuvvetine bağlı olarak farklı hızlarda çökelirler. Homojenat farklı hızlarda (diferansiyel santrifüjleme tekniği) santrifüjlenerek ilgili proteinin bulunduğu hücre fraksiyonu diğer fraksiyonlardan ayrılır, böylece proteinin kısmi bir saflaştırılması yapılmış olur. Santrifüjleme işlemi aynı zamanda fermantasyon ortamına salınan hücre dışı enzimleri mikroorganizmalardan ayırmada veya saflaştırma işleminin daha sonraki adımlarında, ayrılması istenen moleküllerin uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. Santrifüjleme esnasında sürtünemeden dolayı açığa çıkan ısının proteinleri denatüre etmesinden dolayı, işlemin mutlaka soğutmalı santrifüjlerde +4˚C’de yapılması gerekir. Hücre parçalanması sonucu oluşan istenmeyen partiküllerin uzaklaştırılmasında, santrifüj tekniği dışında mikrofiltrasyonla da ayırma yapılabilir.

 

Şekil. Diferansiyel santrifüjleme. Homojenat, gittikçe artan santrifüj kuvvetine maruz bırakılarak fraksiyonlara ayrılır.
Şekil. Diferansiyel santrifüjleme. Homojenat, gittikçe artan santrifüj kuvvetine maruz bırakılarak fraksiyonlara ayrılır.

 

2. Densiti Gradient (Zonal ) Santrifügasyon Yöntemi

Bir protein karışımını santrifügasyon yöntemi ile ayırmak için tüp içerisinde sükroz gibi bileşiklerle bir konsantrasyon gradienti yaratılır. Bunun için plastik tüp içerisinde en yoğundan en az yoğuna doğru bir sükroz gradienti meydana getirildikten sonra tüpün en üzerine protein karışımı ilave edilir. Bu şekilde hazırlanmış olan tüp yüksek devirde santrifüj edilecek olursa her bir protein kendi yoğunluğu ile aynı olan sükroz bölgesine toplanacaktır. Tüp içerisinde farklı bantlar halinde ayrılmış olan proteinler daha sonra tüpün altı iğne ile delinip toplanarak veya tüp dondurulduktan sonra bu bantlar buz halinde kesilerek çözdürülür ve bu şekilde proteinler birbirlerinden ayrılmış olur.

 

Şekil. Denge yoğunluk gradient santrifüj yöntemi
Denge yoğunluk gradient santrifüj yöntemi

Bir cevap yazın