Alzhemier Hastalığı Teşhisinde Yeni Yöntemler


Alzheimer hastalığını bu denli tehlikeli, zararlı yapan onun gizliliğidir. Bilim adamları, biraz içlerindeki merak duygusundan dolayı, bu gizliliği açığa çıkarmak için yeni metot geliştirmeye çalışmışlar.

Günümüze kadar bu hastalığın teşhisinin kesin olarak belirlenmesinde sadece otopsi kullanılıyordu. Bu teşhis yöntemine geçen sene birkaç tane daha eklendi, araştırmacılar iki tane alet kullanarak canlı nesnelerde yaklaşık %100’lük oran ile bu hastalığı teşhis edebildiler. Bu başarı, doktorlara hastaların durumunun ilerlemeden teşhis koyup ilaç tedavisi uygulamasının başlamasına imkân veriyor.

Bu metotların birinde, doktorlar amiloid plağına (hastaların beyinlerinde toplanan zarar verici protein ve hastalığın işareti) bağlanan radyoaktif boya enjekte ediyorlar. Daha sonra boyayı pet scan ile tespit ediyorlar. Geçen yaz araştırmacılar daha önceden otopsi ile teşhisi konulmuş 34-35 hasta üzerinde bu metodu denediler. Ve hastaların % 20’sinin aslında Alzhemier hastası olmadığı, depresyon, B12 eksikliği, damar hastalıklarından dolayı hasta oldukları teşhisi konuldu. Bu, tıp alanında önemli bir gelişme olarak görüldü.

Şekil: Alzhemier hastalığının erken teşhisini sağlayan amiloid plakların beyin taramalarında açığa çıkması. Bu, ilaç tedavisinin değerlendirilmesinin daha kolay bir şekilde olmasını sağlayacaktır.

İkinci teknikte ise, spinal (belkemiği) kanaldan şırınga ile beyin omurilik sıvısı çekildi ve amiloid ya da diğer bir hastalıkla ilişkili protein olan tau içerip içermediği incelendi.  Pennsylvania Üniversitesi bilim adamları hastalığı sahip kişilerin % 90’ nında bu metot ile hastalık belirtileri tespit edebildikleri için bu metodun kullanılabilirliğini Ağustos ayında onayladılar.

Kaynak: http://discovermagazine.com/2011/jan-feb/10

Bir cevap yazın