Biyolojik Termodinamik

Eveet bize öğretilen Çengelin termodinamiği makina mühendisliği için  yazılmış bir kitap. Biz de termodinamik dersimizde maalesef Yunus Çengel’in termodinamiğini okuduk. Ama biyomühendislere öğretilen asıl kitap budur. Termodinamiğin biyolojik uygulamasını öğrenmek isteyenler arkadaşlar, kaçırmayın !!!!!  🙂

Kitabın içeriği:

1. Bölüm Enerji Dönüşümleri

Enerji dağılımından, sistem ve çevre tanımından,  canlılardaki enerji tüketimi hakkında giriş bilgiler veriliyor ve bunun yanında kitabın isminden de anlaşılacağı gibi enerji kavramlarının başlıca nerelerde geçtiğini anlatıyor.

2. Bölüm Termodinamiğin Birinci Kanunu

İç enerji, iş, entalpi, biyokimya ile alakalı örnekler, ısı kapasitesi, dokularda enerji depolanması gibi konu başlıkları altında hem termodinamiğin birinci kanunun ve bilinmesi gereken diğer terimlerin tanımı yapılıyor (yani işin termodinamik kısmı) ve bu bilgilerin-olayları biyolojik sistemlerde nerelerde ve nasıl bulunacağını anlatıyor (biyolojik kısmı).

3. Bölüm Termodinamiğin İkinci Kanunu

Yine bu bölümde öncelikle bilinmesi gereken tanımları açıklıyor. Entropi, Isı makineleri, evrenin entropisi, isotermal sistemler, protein denatürasyonu, Üçüncü kanun ve biyoloji hakkında çok geniş olmasa da bir ön fikir oluşacak kadar güzel bilgiler verilmiş.

4. Bölüm Gibbs Serbest Enerjisi – Teori

Evet bölümün başlığı gayet açık: Gibbs serbest enerjisi hakkında teorik bilgi bulunur bu bölümde. Genelde bu bölümde kimyasal reaksiyonlarda gibbs serbest enerjisi nasıl bulunuru öğretmişler. Açarsak kimyasal potansiyel, iyonik çözeltiler, denge sabiti, denge sabiti üzerine sıcaklığın etkisi, asitler ve bazlar, redoks tepkimeleri ve biyokimyada standart (??) hal konu başlıklarıdır.

5. Bölüm Gibbs Serbest Enerjisi – Uygulamalar

Bu bölümü okurken kendinizi bir biyokimya kitabını okuyor zannedebilirsiniz. Çünkü bu bölümde gibbs serbest enerjisi şu reaksiyonlarda incelenmiş: Fotosentez, glikoliz, sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilasyon ve ATP hidrolizi, substrat döngüsü, osmoz, diyaliz, Donnan dengesi, zar taşınımları, enzim-substrat ilişkisi, moleküler farmokoloji, hemoglobin, ELISA, DNA, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR, PCR), amino asit taşınımında serbest enerji, protein çözünürlüğü, protein kararlılığı, protein dinamiği. Yazar bu bölümde kitabın hakkını vermiş. Helal olsun 🙂

6. Bölüm İstatiksel Termodinamik

Bu bölümün konu başlıkları ise sıralayacak olursak: Difüzyon, Boltzmann dağılımı, bölüm işlevi (ing: Partition function), termodinamik dataların incelenmesi, protein ısı kapasitesi hakkında fonksiyonlar, kooperatif geçişler, Etkileşme serbest enerjisi, heliks halka geçişi teorisi hakkında yeterli seviyede bilgi bulabilirsiniz. Eğer istatiksel termodinamiğe ilginiz varsa bölüm bitiminde tavsiye edilen ve kitap yazılırken yararlanılan kaynakların listesine bakabilirsiniz.

7. Bölüm Bağlanma Dengeleri

Oksijen aktarımı, allosterik düzenlemeler, proton bağlama, Singel-site modeli, Çoklu bağımsız bölgeler, Scatchard plots ve Hill plots bu bölümde adı geçen konu başlıklarıdır. Anlayana 🙂

8. Bölüm Reaksiyon Kinetiği

Reaksiyon kinetiği hakkında yazılan birçok uzun yazı vardır. Bu kitapta yaklaşık 40 sayfa bu konuya ayrılmış. Bu bölümde hocamız şu konulara el atmış: Donald reaksiyon hızı, hız sabiti ve reaksiyon basamakları, sıcaklık etkisi, çarpışma teorisi (Collision theory), elektron transfer kinetiği, enzim kinetiği, inhibisyon, lizozimin reaksiyon mekanizması, hidrojen değişimi, protein katlanması ve patolojik yanlış katlanma, polimerizasyon reaksiyon kinetiği, kas kasılması ve motor sinirler.  Kısaca değerli bir arkadaşımızın da dediği gibi Biyokatalizden 🙂

9. Bölüm Biyolojik Termodinamiğin Sınırı

Bu son bölümde yazarımız geç olsa enerji nedir diye bir başlık atmış. Ayrıca Termodinamik kanunları ve evren, Çok küçük sistemlerin termodinamiği, ilk biyolojik makromoleküllerin oluşumu (evrim teorisi yani :)), bakteriler, yine ikinci kanun ve evrim hakkında ilginç bilgiler bulabilirsiniz. 🙂 🙂

[hidepost=0]rapidshare.com[/hidepost]

Bir cevap yazın