Bakteriler yağmur yağmasına sebep olabilir mi?

Stokholm üniversitesinden Barbara Nozière bakterilerin salgıladığı sürfaktanların hava durumunu etkildeği tezini savunuyor. Bakteri sürfaktan salgılayarak besinlerin zarlardan kolay geçmesini sağlar. Bu yüzey gerilimini düşüren maddenin bulutlarda tespit edilmesi durumunda bilimsel olarak yağmur damlalarının oluşumuna etkisini araştırmak gerekir. Barbara çeşitli yerlerden hava örnekleri elde etmiş.
Ve bunların içinde bahsedilen maddelere benzeyen sürfaktanlar bulunduğunu tespit etmiş. Sürfaktanlar yağmur damlalarının oluşumunu hızlandırmaktaymış. Araştırmanın sonraki aşaması ise bu maddelerin bulutlara nasıl çıkabileceği ve denge üzerine nasıl bir etkilerinin olduğu.

Bir cevap yazın