Kromatografik yöntemlerle makromoleküllerin analizi

Kromatografi , bir karışımdaki iki ya da daha fazla bileşenin , hareketli (taşıyıcı) bir faz yardımıyla , sabit (durgun) bir faz arasından değişik hızlarda hareket etmeleri esasına dayanır.

Kromatografide durgun faz , bir katı veya katı yüzeyine kaplanmış bir sıvı fazdır. Durgun fazın üzerinden akan hareketli faz ise bir gaz veya sıvı fazdır. Hareketli fazın sıvı olduğu kromatografi türüne Sıvı Kromatografi ; hareketli fazın gaz olduğu kromatografi türüne ise Gaz Kromatografi denir. Gaz Kromatografi , gaz , uçucu sıvı ve katı karışımlar için uygulanan bir tekniktir. Sıvı Kromatografi ise özellikle ısıl kararsız ve uçucu olmayan örnekler için uygulanır.

Kromatografik ayırma hangi parametrelerden etkilenebilir?

  • Kullanılan sabit fazın cinsi, fiziksel ve kimyasal özellikleri
  • Kullanılan hareketli fazın fiziksel ve kimyasal özellikleri
  • Çözücü özellikleri
  • Sıcaklık
  • Basınç
  • pH
  • Kolon boyutu
  • Akış hızı

HPLC sistemini kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Pompalanan hareketli fazın basıncına dikkat edilmelidir. Çünkü kullanılan kolonların dayanabildikleri maksimum basınç değerleri bulunmaktadır. Karışım bileşenlerinin uygun şekilde ayrılmalarına olanak sağlamak için akış hızı iyi ayarlanmalıdır. Eğer akış hızı düşük olursa karışım kromatografi sisteminde daha uzun süre tutulacak ve daha iyi bir ayırma sağlanacaktır. Ama bu durumda da çalışma süresi uzayacaktır. Bu sebeple optimum akış hızı sağlanmalıdır. Karışımı çözmekte kullanılan çözücü hareketli faz ile uyumlu olmalıdır. Polarlıkları yakın olmalı, çökme, bulanma olmamalıdır.

Kaynaklar

[hidepost=0]www.cem.yildiz.edu.tr/http://www.freepatentsonline.com/5219906.htmlhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov[/hidepost]/

Gaz-sıvı kromatografisi

(Durgun faz: sıvı)

Gaz kromatografisi

Gaz-katı kromatografisi

Kromatografi(Durgun faz: katı)

Sıvı kromatografi

AdsorpsiyonPartitisyonİyon DeğişimiJel filtrasyon

kromatografikromatografikromatografikromatografi

(sıvı-katı)(sıvı-katı)

Bir cevap yazın