Yeni Nesil DNA Aşıları

DNA Aşı Teknolojisinde Yeni Çağ Başladı: Rekombinant Zayıflatılmış Salmonella Aşıları

ASU biyotasarım enstitüsündeki bilim adamları çok güçlü DNA aşıları elde ettiler. Yöntemin temelinde akıllıca tasarlanmış bakteri yatıyor.
Bu yöntemin en önemli yanı daha önceden aşı üretilememiş herhangi bir virüs, parazit, mantara karşı aşı üretilebilmesi. Ayrıca geliştirdikleri yöntem ile aşılar daha etkili ve daha hızlı bir şekilde üretilebilinecek.
Aşı olarak canlı patojenik hücre hatların kullanılması doğal enfeksiyondaki gibi güçlü bir immün yanıt oluşturmasına rağmen bunların hastalık oluşturma ihtimali ya da çevreye kaçıp orada canlılıklarını sürdürebileceği ihtimali bu tür aşıların çekiciliğini azaltıyor. Ölü patojenik hücre hatları ya da patojenlerin parçaları aşı olarak kullanıldığında ise immün sistem güçlü bir şekilde uyarılamıyor, bu sebeple birden fazla doz uygulamak gerekebiliyor.
Canlı patojenik hücrelerin güçlü immün yanıt oluşturma özelliğini ve ölü hücrelerin de hastalık yapmaması özelliğini birleştirmek elbette çok iyi sonuçlar verecektir ki bunu Amerikalı hocalarımız uzun uğraşlar sonucu kanıtlamışlar.

Nasıl yapıldı?

Aslında bu araştırmacıların son 5 yıl içerisindeki yaptıkları çalışmalar incelenirse sonuca nasıl ulaştıkları görülür. Fakat ben burada son makalelerinden yola çıkarak neler yaptıklarını sırasıyla, kabaca yazacağım.

  • Biyolojik konteyner olarak zayıflatılmış fakat antijen sentezleyebilen rekombinant Salmonella Typhimurium hücre hatları geliştirildi.
  • Gecikmeli zayıflama ve kendini imha etme özellikleri S. Typhimurium hücre hatlarına yüklenerek bunların konak doku etkili bir şekilde kolonize olması ve daha sonra kendisini lizise uğratarak bakteriyel hücre bileşenlerinin salınması sağlandı.
  • DNA aşısı taşıması için bu hücre hatları genetik olarak modifiye edildi.
  • Modifiyeler sonucu hücre hatları şu özelliklere sahip oldu:

          o Konak hücrenin içine girmesi için çok etkili istila özelliği

          o Endozomdan kaçabilme

          o Salmonella uyarımlı piroptoz/apoptozu azaltmak

  • Değişik özelliklere sahip DNA aşı vektörü hazırlandı. Özellikler:

         o Arabinoz ayarlı lizis fenotipin oluşmasını sağlayan domain fakat ökaryotik promotorlu

         o Çoklu DNA çekirdek hedef dizileri (böylece kolay taşınım ve gen ekspresyonu sağlanacak)

         o Plazmidi konak bozunmasından koruyacak artmış nükleaz direnç

Sonuç: Farelerde yapılan çalışmada öldürücü inflüenza virüsüne karşı tam bağışıklık sağlandı. 

Makale:  “Turning self-destructing Salmonella into a universal DNA vaccine delivery platform” NCBI

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Yeni Nesil DNA Aşıları” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.