Yakıt Pilleri Yazı Dizisi – 1: Giriş

Enerji: Kısaca Önemi, Fosil Yakıtların Zararları ve Güncel Yönelimler

İnsanoğlunun yaratıldığı günden beri en büyük sorunu kuşkusuz enerji olmuştur. Ateşin bulunuşuyla başlayan bu süreç günümüze evrimleşerek gelmiştir. Başlangıçta yakıtlar (odun, kömür…) enerji kaynağı olarak kullanılırken, sanayi devrimiyle birlikte bunlara petrol ve türevleri eklenmiştir. Günümüzde kullanılan en önemli enerji türü elektrik olmuştur.

limitsizenerji.com’dan alıntılanmıştır.

İlk petrol krizinden beri (1973) dünyada enerji perspektifi değişmiş ve birincil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile petrole bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Dünya genelindeki bu iki soruna ek olarak ülkemiz için diğer sorun da enerji tüketiminin yaklaşık %60’ının yurt dışından karşılanmasıdır (not: Tübitak’tan aldığım veriye göre ülkemizde enerji tüketimi son 15 yılda %100 oranında artmış dışa bağımlılık %51’den %74’e yükselmiş).

Enerji üretimi için daha hafif hidrokarbonların kullanılması eğilimi 20. yüzyılda ortaya çıkmış ve yakıtların H/C oranı azaltılmıştır. Diğer taraftan polimer ve diğer petro kimyasalların üretimi için hidrokarbon kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Doğal gaz, biyogaz ve hidrojen gibi kaynakların enerji üretiminde kullanılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte hidrojen fosil yakıt değildir; hafif hidrokarbonlardan ve suyun elektrolizi ile üretilmesi mümkündür. IIASA (International Institute for Applied Analysis) yapılan araştırmalarda, odun, kömür, petrol ve doğal gaz gibi geleneksel enerji kaynaklarının tükeneceği buna karşın hidrojenin, geleceğin enerji kaynağı olarak ileri çıkacağını öne sürmüştür. Bu araştırmayla birlikte çevreye zararsız yeni enerji kaynaklarının gündemdeki ağırlığı artmıştır. Bu amaçla yakıt pili (fuel cell), güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değişik sektörlerde uygulanabilmesi için kaynaklarının araştırılması ve mümkün olan sektörde kullanım araştırmaları sürmektedir.

Kaynaklar

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.