Yakıt Pili Yazı Dizisi – 5: Yakıt Pillerinin Sınıflandırılması

Yakıt Pillerinin Sınıflandırılması

Yakıt pili ile ilgili kitapları incelediğinizde yakıt pillerini birden fazla özelliğine göre sınıflandırıldığını görebilirsiniz. Biz de burada yakıt pillerinin birkaç farklı sınıflandırılmasını gösterip en yaygın istanbul escort sınıflandırma yöntemine göre yakıt pili çeşitlerini tek tek ele alacağız.

Yakıt pilleri, kullanılan oksidan ve yakıta göre sınıflandırılabilir. Yakıt pillerinde yakıt olarak hidrojen, metanol, metan, karbon monoksit ve diğer organik bileşiklerin yanı sıra hidrojen sülfür ve hidrazin gibi inorganik indirgeyici moleküller kullanılabilinir. Oksitleyici molekül olarak ise oksijen, hava, hidrojen peroksit ve klor kullanılır. Literatüre bakıldığında hidrojen ile çalışılan yakıt pili türü yoğun çalışıldığı görülmektedir. Bununla ilgili yayınlarda yakıt pilini tanımlarken genelde H2/O2 tipi ya da H2/hava tipi terimleri kullanılır.

Yakıt pilleri ayrıca çalışılan sıcaklığa göre de sınıflandırılabilir. 120-150°C’den düşük sıcaklıkta çalışan yakıt pillerine düşük sıcaklıklı yakıt pilleri; 150-250 °C arasında çalışan yakıt pillerine orta sıcaklıklı şişli escort yakıt pilleri; 650 °C’den yüksek sıcaklıkta çalışanlara ise yüksek sıcaklık yakıt pilleri denir. Son yıllarda 250-650 °C arasında çalışan yakıt pilleri icat edilmiştir. Bunlara ara-sıcaklıklı yakıt pilleri denir.
Lakin bu sınıflandırma genel olup literatürde yüksek sıcaklıklı polimer değişim membranlarının çalışma sıcaklıkları 120°C ve yukarısı olduğunu, dolayısıyla yakıt pillerinin ayrıca belirli sınıflarında da sınıflandırma yapıldığını belirtmekte fayda görüyorum.

Bir diğer sınıflandırma yakıt pillerindeki elektrolitlere göre yapılır. Bunlardan en yaygın olanları potasyum hidroksitin kullanıldığı alkalin yakıt pili, polielektrolitlerin kullanıldığı proton değişim yakıt pili, fosforik asitin kullanıldığı fosforik asit yakıt pili, lityum/potasyum karbonat karışımının kullanıldığı erimiş karbonat yakıt pili ve stabilize zirkonyumun kullanıldığı katı oksit yakıt pilidir.

Bu sınıflandırmaların dışında yakıt pilleri çalışma basıncına, gücüne ve kullanım alanına göre de sınıflandırılabilir. Biz bu çalışmamızda en yaygın sınıflandırma şekli olan elektrolit tiplerine göre yakıt pillerini sınıflandırıp en yaygın ataşehir escort olanlarını açıklayacağız. Bunlar haricinde diğer yakıt pilleri başlıklı bir başlık da açıp bu başlık altında diğer yakıt pilleri hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.

Kaynak

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.