UV-Vis Spektroskopisinin Uygulama Alanları

UV-Vis Spektroskopisinin Uygulama Alanları

1. Yapı Bulunması

Elektronik spektrum, özellikle bir kromofor grubunun olup olmadığını anlamak için kullanılır. Bir kromofor için bilinen bir yerde, bir absorpsiyon pikinin varlığı, örnekte böyle bir grup bulunduğuna dair bir kanıttır. Ama diğer grupların da aynı yerde absorpsiyon yapabileceği düşünülürse yalnız UV spektrumu ile yapı hakkında karar verilemeyeceği anlaşılır. Fakat olasılıkların sayısı azaltılırsa çok faydalı bilgi elde edilebilir. Örneğin, asetonun kendi-kondenzasyon ürünü iki izomerdir. UV spektrumu ile maddenin hangi izomer olduğu kolayca bilinebilir çünkü biri konjugedir.

2. Kalitatif Analiz

Bilinmeyen bir madde, spektrumu bilinen ve o olduğu sanılan bir maddenin spektrumu ile karşılaştırılarak veya literatürdeki spektrumlardan yararlanılarak bulunabilir.

3. Kantitatif Analiz

Bir karışımdaki bir bileşiğin yüzdesi, karışımın ve saf bileşiğin spektrumlarındaki pik yüksekliklerinin ölçülmesiyle bulunabilir.

4. Moleküllerin Stereokimyasının Araştırılması

Bifenillerde engellenmiş dönme UV ile araştırılabilir. Moleküldeki halkaların aynı düzlemde oluşunu ortaya çıkaran π→π* geçişi maksimum λmaks = 260 nm (ε = 163000) dedir. o-durumunda büyük guruplar varsa aynı düzlemde oluş engellenir; dimesitil’de ise λmaks = 267 nm’dedir ve bu değer mesitilenin değerinden çok az farklıdır [1].

5. Geometrik İzomerlerin Konformasyonlarının Bulunması

Geometrik izomerlerde cis şekli daha çok sterik engellenmiştir. Trans şekli ise elektron sisteminin aynı düzlemde oluş özelliği daha kolay kazanır. Dolayısıyla trans şekli daha yüksek dalga boyunda absorpsiyon yapar; molar absorptivitesi de daha büyüktür.

6. Denge Sabitlerinin Bulunması

Tautomerik sistemlerde ve diğer dengelerde bileşiğin iki şekli değişik dalga boylarında absorpsiyon yaparlar ve her birinin kantitatif analizi, denge konsantrasyonlarını ve denge sabitini verir. Mesela keto ve enol şekillerinde bulunabilen asetoasetesteri için enol şekli konjuge olduğundan daha yüksek şiddette absorpsiyon yapar.

7. Reaksiyon Kinetiği ve Reaksiyon Ara Ürünlerinin Bulunması

Zamana bağlı olarak bir reaksiyon süresince ortamdaki bazı moleküllerin azalmasını ile absorpsiyonundaki değişmeye bağlı olarak reaksiyon kinetikleri bulunabilir. Ayrıca enzimatik tepkimelerde de yine aynı yöntemle enzim kinetiği sabitleri olan Km ve Vmax kinetik sabitleri de bulunabilir. Tepkimeler sonucu oluşan yeni ürün farklı bölgelerde farklı absorpsiyon vermesi ile bu ara ürünün oluşumu takip edilebilir.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

UV ile ilgili diğer sayfalar

UV-Vis Deneyi

UV-Vis Bölgesinde Elektronik Geçiş Türleri

Kromofor ve Okzokrom

Lambert-Beer Yasası

Lambert-Beer Yasasından Sapmalar

Uygulama Alanları

Etkileyen Etmenler

Küvetlerle Alakalı Bilgi

Kör (blank, baseline) Alma ile Alakalı

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

UV-Vis Spektroskopisinin Uygulama Alanları” için bir yorum

 • 03 Haziran 2013 tarihinde, saat 09:30
  Permalink

  günaydın

  bir tarım ve hayvancılık işletmesiyiz ve hasyvancılıkta ortaya çıkan sıvı hayvan gübresinin tarımda sulama suyunda kullanılabilmesi için dezenfekte edilerek tarla bitkilerine olan olumsuz etkilerini uv uygulamaları ile gidermek istiyoruz. bu konuda bir uygulama projesi geliştirmek istiyoruz. bu konuda bize katkıda bulunacak ve uygulama projesi geliştiriecek kişi ve şirketlere ihtiyacımız var.

  bu tür kişi ve şirketlere ulaşmak konusunda yardımlarınızı rica ediyoruz telefonum 0533 ——-

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.