UÜ Tıp Fakültesi Histoloji – Embriyoloji Anabilim Dalı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji – Embriyoloji Anabilim Dalı

Burada staj süresince öğretilen cihaz ve bilgiler şunlardır:

Besiyeri hazırlama, Besiyerinde pH ayarlaması, hücre kültürü hazırlama, hücre sayımı yapımı, hücre dondurma, Kalp kapakçığı yüzeyinin endotel hücrelerle kaplanması (özel proje), sterilizasyon, Otoklav, Etüv, Çeker ocak, Elektron scanning mikroskobu, ışık mikroskobu, santrifüj

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir