Transformasyon

Transformasyon işleminde hücre dışından küçük bir DNA parçası canlı bir bakteri tarafından alınır ve alıcı hücrede kalıcı genetik değişiklikler meydana gelir. Kalıtsal materyalin DNA olduğunu ispatlayan deneylerin temelinde transformasyon prensibi yatmaktadır.

Transformasyon iki temel işlemden oluşur: alıcı hücreye DNA’nın girişi ve alıcı hücre kromozomundaki homolog bölgeyle verilen DNA’nın yer değiştirmesi. İkinci basamak olmadan da transformasyon gerçekleşti denilebilir.

Bir bakteri hücre populasyonunda sadece alıcı uyumlu (kompetan) hücreler olarak isimlendirilen belirli bir fiziksel özelliğe sahip hücreler bu DNA’yı içine alır. DNA girişi bakteri hücresinin yüzeyindeki sınırlı sayıdaki reseptör bölgelerinden olur. Bu geçiş sırasında enerji ve özel taşıma molekülleri gereklidir.

Konakçı Hücreler

I) Prokaryotlar

•Bakteriler

II)Ökaryotlar:  Özellikle YAC gibi vektörler ökaryotik hücrelere DNA aktarımında kullanılır. Vektör plazmit ise hücre içine DNA girişi transformasyon olarak eğer vektör virus ise transfeksiyon olarak adlandırılır.

• Bitki hücreleri

• Memeli hücreleri

Uygun hücrelere girdikten sonra DNA molekülünün iki ipliğinden biri nükleazlarla kesilir. Rekombinasyonu gerçekleştirmek için sadece tek iplik kalır. Kalan DNA ipliği bakteri kromozomundaki tamamlayıcı DNA bölgesi ile karşı karşıya gelir. Enzimler aracılığıyla DNA kromozomundaki homolog bölge ile yer değiştirir ve kromozomun bu kısmı çıkarılarak parçalanır.

Kaynaklar:
1. 1- Öner C, Sümer S, Öner R, Öğüş A, Açık L, 2009. Genetik Kavramlar. Klug Ws, Cummings MR, 2006 Palme Yayıncılık
2-http://tr.wikipedia.org/wiki/transformasyon

Transformasyon

Transformasyon işleminde hücre dışından küçük bir DNA parçası canlı bir bakteri tarafından alınır ve alıcı hücrede kalıcı genetik değişiklikler meydana gelir. Kalıtsal materyalin DNA olduğunu ispatlayan deneylerin temelinde transformasyon prensibi yatmaktadır.

Transformasyon iki temel işlemden oluşur: alıcı hücreye DNA’nın girişi ve alıcı hücre kromozomundaki homolog bölgeyle verilen DNA’nın yer değiştirmesi. İkinci basamak olmadan da transformasyon gerçekleşti denilebilir.

Bir bakteri hücre populasyonunda sadece alıcı uyumlu (kompetan) hücreler olarak isimlendirilen belirli bir fiziksel özelliğe sahip hücreler bu DNA’yı içine alır. DNA girişi bakteri hücresinin yüzeyindeki sınırlı sayıdaki reseptör bölgelerinden olur. Bu geçiş sırasında enerji ve özel taşıma molekülleri gereklidir.

Konakçı Hücreler

I) Prokaryotlar

•Bakteriler

II)Ökaryotlar:  Özellikle YAC gibi vektörler ökaryotik hücrelere DNA aktarımında kullanılır. Vektör plazmit ise hücre içine DNA girişi transformasyon olarak eğer vektör virus ise transfeksiyon olarak adlandırılır.

• Bitki hücreleri

• Memeli hücreleri

Uygun hücrelere girdikten sonra DNA molekülünün iki ipliğinden biri nükleazlarla kesilir. Rekombinasyonu gerçekleştirmek için sadece tek iplik kalır. Kalan DNA ipliği bakteri kromozomundaki tamamlayıcı DNA bölgesi ile karşı karşıya gelir. Enzimler aracılığıyla DNA kromozomundaki homolog bölge ile yer değiştirir ve kromozomun bu kısmı çıkarılarak parçalanır.

Kaynaklar:
1. 1- Öner C, Sümer S, Öner R, Öğüş A, Açık L, 2009. Genetik Kavramlar. Klug Ws, Cummings MR, 2006 Palme Yayıncılık
2-http://tr.wikipedia.org/wiki/transformasyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.