Protein Saflaştırmada Çöktürme Yöntemleri

PROTEİN SAFLAŞTIRMADA ÇÖKTÜRME YÖNTEMİ İlgili proteinin diğer proteinlerden ayrılmasında veya proteinlerin deriştirilmesinde kullanılan çöktürme işlemi, proteinleri saflaştırma işlemlerinin çoğunda kullanılmaktadır.

Devam