Protein Saflaştırmada Çöktürme Yöntemleri

PROTEİN SAFLAŞTIRMADA ÇÖKTÜRME YÖNTEMİ İlgili proteinin diğer proteinlerden ayrılmasında veya proteinlerin deriştirilmesinde kullanılan çöktürme işlemi, proteinleri saflaştırma işlemlerinin çoğunda kullanılmaktadır.

Devam

Protein Saflaştırılmasında Santrifügasyon Yöntemler

PROTEİN SAFLAŞTIRILMASINDA SANTRİFÜGASYON YÖNTEMLERİ Santrifüjleme artan yer çekimi kuvvetine bağlı olarak taneciklerin ayrılması temeline dayanır. Tanecik ağırlığı ve yoğunluğu ile

Devam