Biyosensör Nedir?

Biyosensör Nedir

Biyosensörü tanımlarken parçalayıp anlamlandırma tekniğini kullanırsak:

Biyo (ing. Bio) = Biyolojik sistemler ve nesneler, Canlılık, Yaşam

Sensör (ing. sensor; sense (algılama) kökü) = Algılayıcı (Devamını oku…….)