Temel Tıbbi Biyokimya

Temel Tıbbi Biyokimya

Kitabın Orijinal Adı: Marks’ Basic Medical Biochemistry 2nd Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): C.M. Smith vd.

Basım Yılı: 2005

 

Kitap İçeriği:

 

GENEL BAŞLIKLAR

 

BÖLÜM 1: Yakıt Metabolizması

(Fuel Metabolism)

 

BÖLÜM 2: Biyokimyanın Kimyasal ve Biyolojik Temelleri

(Chemical and Biological Foundations of Biochemistry)

 

BÖLÜM 3: Gen İfadesi ve Protein Sentezi

(Gene Expression and Protein Synthesis)

 

BÖLÜM 4: Oksidatif Metabolizma ve ATP Üretimi

(Oxidative Metabolism and the Generation of ATP)

 

BÖLÜM 5: Karbonhidrat Metabolizması

(Carbohydrate Metabolism)

 

BÖLÜM 6: Yağ Metabolizması

(Lipid Metabolism)

 

BÖLÜM 7: Azot Metabolizması

(Nitrogen Metabolism)

 

BÖLÜM 8: Doku Metabolizması

(Tissue Metabolism)

 

İndirme Kanalı

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Mikrobiyal Biyokimya

Mikrobiyal Biyokimya

Kitabın Orijinal Adı: Microbial Biochemistry, 2nd Edition

Editör(ler)/Yazar(lar): G.N. Cohen

Basım Yılı: 2011

 

Kitap İçeriği:

 

BÖLÜM 1: Bakteriyel Büyüme

(Bacterial Growth)

 

BÖLÜM 2: Gram Negatif Bakteri Zarlarının Dış Zarı ve Sitoplazmik Zar

(The Outer Membrane of Gram-negative Bacteria and the Cytoplasmic Membrane)

 

BÖLÜM 3: Peptidoglikan Sentezi ve Hücre Bölünmesi

(Peptidoglycan Synthesis and Cell Division)

 

BÖLÜM 4: Hücresel Geçirgenlik

(Cellular Permeability)

 

BÖLÜM 5: Allosterik Enzimler

(Allosteric Enzymes)

 

BÖLÜM 6: Glikoliz, Glikoneojenez ve Glikojen Sentezi

(Glycolysis, Gluconeogenesis and Glycogen Synthesis)

 

BÖLÜM 7: Pentoz Fosfat ve Entenr-Doudoroff Yolları

(The Pentose Phosphate and Entner–Doudoroff Pathways)

 

BÖLÜM 8: Trikarboksilik Asit Döngüsü ve Glioksilat Atlanımı

(The Tricarboxylic Acid Cycle and the Glyoxylate Bypass)

 

BÖLÜM 9: ATP-Üreten Süreçler: Solunum ve Fermantasyon

(ATP-Generating Processes: Respiration and Fermentation)

 

BÖLÜM 10: Yağların Biyosentezi

(Biosynthesis of Lipids)

 

BÖLÜM 11: Demir-Sülfür Proteinleri

(Iron–Sulfur Proteins)

 

BÖLÜM 13: Metanojenler ve Metilotroflar

(Methanogens and Methylotrophs)

 

BÖLÜM 15: Transkripsiyon: RNA Polimeraz

(Transcription: RNA Polymerase)

 

BÖLÜM 16:

(Negative Regulation)

 

BÖLÜM 17: Anabolik Tepkimelerde Enzim Baskılanması

(Enzyme Repression in Anabolic Pathways)

 

BÖLÜM 20: Genetik Kod, Transfer RNA ve Aminoaçil – tRNA Sentetezlar

(The Genetic Code, the Transfer RNAs and the Aminoacyl-tRNASynthetases)

 

BÖLÜM 22: RNA Algılayıcılar (Riboswitch)

(Riboswitches)

 

BÖLÜM 23: Azotun Biyolojik Fiksesi

(The Biological Fixation of Nitrogen)

 

BÖLÜM 24: Biyosentetik Yolaklar Nasıl Belirlenir?

(How Biosynthetic Pathways have been Established)

 

Toplam 40 Bölüm vardır.

 

İndirme Kanalı

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için