Saccharomyces cerevisiae

Nam-ı Diğer Ekmek Mayası

Saccharomyces cerevisiae, tomurcuklanan bir maya türüdür.

Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae

Ökaryotik canlılar arasında moleküler ve hücre biyolojisi üzerinde en çok çalışılmış türdür, prokaryotlar için Escherichia coli gibi bir model organizma sayılır. Saccharomyces cerevisiae hücreleri yuvarlak veya yumurta biçimlidir, çapları 5-10 mikrometredir. Tomurcuklanma olarak bilinen bir bölünme yoluyla ürer.

S.cerevisiae hücre döngüsünün araştırılmasında çok kullanışlıdır, çünkü hem kültürlenmesi kolaydır, hem de, bir ökaryot olduğundan dolayı hayvan ve bitkilerin karmaşık hücre içi yapılarına sahiptir. Ökaryotlar arasında genomunun dizini ilk okunmuştur. Maya ve insan genomunun dizinleri % 23 ortaktır.

S.cerevisiae hücrelerinin bölünmesi insan hücrelerine benzer bir şekilde olur. Hızlı ve ucuz bir şekilde üretilir. Patojen değildir. İzole edilmesi kolaydır. Birçok marker’a sahiptir. Haploid ve diploid fazlara sahiptir.

Yaşam Döngüsü

Maya hücreleri yaşam sürecinde haploit ve diploit biçimdedir. Haploit hücreler mitoz ve büyümeden ibaret basit bir yaşam döngüsüne sahiptir ve yüksek stresli ortamda genelde ölürler. Diploit hücreler de mitoz ve büyümeden oluşan bir yaşam döngüsüne sahip olmakla beraber stres halinde sporlanıp mayoz bölünmeye girerler, çeşitli haploit sporlar oluştururlar ve bu sporlar çiftleşip yeniden bir diploit hücre oluşturular.

Kaynaklar

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.