Proteinlerin Elektroforetik Saflaştırılması – 9

Kapiler Elektroforez

Kapiler Elektroforez

Elektroforezin yüksek ayırım gücünü, HPLC’nin hızı ve otomasyonu ile birleştiren güncel bir ayırma tekniğidir. Bu teknikte uygulanan yüksek voltaj ile iyonların elektroforetik hareketliliğine bağlı ayrım sağlanır. Elektroforetik hareketlilik molekülün yüküne, viskozitesine ve atom çapına bağlıdır. Parçacıkların hareketi uygulanan elektrik alanın kuvveti ile doğru orantılıdır. Yüksüz parçacıklar etkilenmez, sadece iyonlar elektrik alanın kuvveti ile hareket eder. Aynı boyutlu iki iyondan yükü büyük olan daha hızlı hareket ederken aynı yüklü iki iyondan daha küçük olan daha az sürtünmeden etkilenir ve daha hızlı göç etme hızına sahiptir. Kapiler elektroforez daha hızlı sonuç verdiğinden, yüksek ayırım gücüne sahip olduğundan, analiz için az miktarda örneğe ihtiyaç duyulduğunda, analizin ucuz olmasından, otomasyona imkan tanımasında sık kullanılır.

Bu teknikte, destek olarak kullanılan esnek silika tüpler 50-100 µm iç çapa sahiptir. Çok az örnek (5-10 nL) kullanılarak yüksek çözünürlük ve duyarlılıkta ölçüm yapılır. Amino asit, peptit, protein, nükleik asit, karbonhidrat, farmasötik ajanların analizinde kullanılmaktadır.
Kapiler elektroforez işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan alet oldukça basittir. Sistemin ana bileşenleri;

1. Kapilerin içine girdiği iki hareketli faz veya tampon kabı
2. Yüksek voltaj kaynağı (1-60 kV)
3. Yüksek voltajı ileten tampon haznelerinde bulunan iki elektrot
4. Elektroosmotik akış ve elektroforetik süreçlerin meydana geldiği bir kapiler kolon
5. Dedektör

Çalışma Prensibi

Kapiler Elektroforezi çalışma prensibi; kapilerin iki ucu platin elektrotların bulunduğu tampon veya hareketli faz çözeltilerini içeren kaplara yerleştirilir ve sisteme bir dış kaynaktan 60 kV’ a kadar yüksek voltaj uygulanır. Burada, tampon çözeltinin akışı ile, analit molekülleri sahip oldukları elektroforetik mobiliteye göre göç eder ve kapilerin bir ucunda dedeksiyon işlemi gerçekleştirilir.

Kapiler Elektroforez Sistemi

Kapiler Elektroforez Çeşitleri

Kapiler Elektroforezleri ayırma mekanizmalarına göre ayırırsak:

1. Kapiler Bölge Elektroforez (CZE)
2. Kapiler Jel Elektroforez (CGE)
3. Kapiler İzotakoforez (CITP)
4. Kapiler İzoelektrik Odaklama (CIEF)
5. Miselli Elektrokinetik Kapiler Kromatografi (MEKC)
6. Kapiler Elektrokromatografi (CEC)

Bunlar sürekli ve süreksiz sistemler olmak üzere ikiye ayrılabilirler. Sürekli sistemlerde kapiler boyunca tampon olarak tek tür elektrolitlerin taşınır. Eğer sabit bir elektrolit bileşimi varsa bunlara kinetik prosesler; değişen elektrolit bileşimi varsa bunlara kararlı hal prosesler denir. Süreksiz sistemlerde farklı bölgeler oluşturan iki farklı elektrolit vardır.

Kapiler Elektroforez Çeşitleri

Kaynaklar
Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.