Proteinlerin Elektroforetik Saflaştırılması – 8

İZOELEKTRİK ODAKLAMA

Bu teknikte göç yönünde değişen pH’sı olan kararlı pH eğimli bir ortamda göçe bağlı olarak proteinler gibi amfoterik bileşikler ayrılırlar. Protein, izoelektrik noktasının eşit olduğu pH’a kadar jel üzerinde hareket eder. Bu pH’ta net yük sıfır olur ve göç sonlanır. İzoelektrik odaklamada (IEF) bir proteinin izoelektrik noktası çok dar bir pH aralığında bulunduğundan protein bölgeleri çok keskindir ve çünkü protein difüzyonu, proteinin izoelektrik noktasına (pI) eşit olan pH’a kadar yük kazanarak devam eder ve sonlanır. Daha sonra elektroforetik güçler nedeniyle bir miktar geriye doğru göçer. Bu teknikle proteinler, izoelektrik nokta pH’larına, dolayısıyla da yüklerine göre çok duyarlı şekilde ayrıştırılabilirler. İzoelektrik nokta değerlerinde 0,02 pH’lık fark olan protein molekülleri bile ayrı bantlar şeklinde gözlenebilirler. İzoelektrik odaklama tekniklerinin avantajı protein karışımlarını ayırma yetenekleriyle sınırlıdır.

İzoelektrik Odaklama

Elektroforezde yürütme aşamasından sonraki işlemler de büyük titizlik gerektirir. Fiksatör olarak alkol sıklıkla kullanılır. Serum protein boyamasında amido black (naftol blue black), bromofenol blue, brilliant blue G ve R, nigrosin, ponceau S kullanılabilir. İzoenzim boyamalarında nitrotetrazolyum blue kullanılırken, lipoproteinler için oil red veya sudan black gibi bir lipid boyası kullanılır.

IEF’da kullanılan taşıyıcı amfolitler genellikle yüksek konsantrasyonlarda olduğundan yüksek voltajlı (2000 V’a kadar) bir güç kaynağı gereklidir. İşlem sırasında elektroforetik ortam soğuk tutulmalıdır (jelin yapısı yüksek voltaj uygulandığından sıcaklık ile değişir).

Bu yöntemin uygulanışı kabaca şöyledir:

Amfoterik elektrolitler içeren jelin (agaroz ya da poliakrilamid) hazırlanması,

Jele elektrik alan uygulandığında elektrolitlerin bir pH eğilimi oluşturacak şekilde jelde hareketi,

Protein çözeltisinin jele eklenmesi ve jelin tekrar elektrik alana maruz bırakılması,

Ayrılmış proteinlerin görüntülenmesi için boyanması.

Kullanılan Aletler

Güç Kaynağı: Sabit 2500 V potansiyele kadar elektrik potansiyeli uygulayabilmeli. 30 W a kadar sabit güç üretebilmeli

Jel Kabı: Plastik ya da uygun başka bir malzemeden yapılmış, soğutma sistemi içeren kap

Elektrotlar: Plastik kaplamalı platinyum elektrot, anyonik ve katyonik çözeltilerin ile temas edecek şekilde.

Kaynaklar

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.