Proteinlerin Elektroforetik Saflaştırılması – 5

Nişasta Jel Elektroforezi

Nişasta Jel Elektroforezi
Nişasta Jel Elektroforezi

Nişasta jel elektroforezi basit bir sistemden oluşmaktadır. Bu sistemde kullanılan girdiler nişasta ve tampon çözeltileridir. Nişasta hiçbir toksik özellik göstermez, güvenlidir. Nişasta jelleri, uygun bir tampon çözeltisinde kısmi hidrolize olmuş nişastanın ısıtılıp soğutulması ile elde edilir. Bu jellerin karakteristik özellikleri, moleküler elek gibi davranışlarıdır. Bundan dolayı proteinlerin nişasta elektroforezi ile ayrımı sadece yüklerine göre değil moleküler boyutları ve şekillerine göre gerçekleşir.

Nişasta jelleri genellikle % 5 ila % 15 (w/v) konsantrasyonlarında hazırlanır, fakat en ideali % 10 karışımdır. Örnek miktarı yeterli olduğu koşullarda tabaka kalınlığı 6 mm olan nişasta jelleri kullanılır. Genellikle bu tür nişasta jel elektroforezleri protein ve enzim polimorfizm çalışmalarında kullanılır. Adli analizlerde olduğu gibi az miktarlı protein karışımlarının elektroforetik olarak ayrılması için tabaka kalınlığı 1 mm olan nişasta jelleri kullanılmalıdır.

Agaroz jelde olduğu gibi, nişasta jelde de işlem yatay olarak gerçekleştirilebilir. Örnek jelde bir yarık oluşturularak doğrudan veya bir kağıda emdirilerek uygulanır. Uygulama dikey olarak geliştirilen tekniklerde de aynıdır. Sıvı örneğin yerinde tutunarak sabit kalması için örnek jeldeki yarığa bırakıldıktan sonra üstü parafinle örtülür.

Kullanılan Tamponlar

Tank Tamponları

pH 4.9 için: Sitrik asit (28.7 g), NaOH (10.7 g), Destile su (1 lt), pH HCl ile ayarlanır.

pH 7.4 için: Maleik asit (11.6 g), Tris (12.1 g), Destile su (1 lt), pH NaOH ile ayarlanır.

pH 8.5 için: Dietilbarbitürik asit (2.4 g), Sodyum barbitürat (4.4 g), Destile su (1 lt), pH NaOH ile ayarlanır.

Jel Tamponları

pH 5.0 için: Süksinik asit (0.95 g), Tris (1.2 g), Destile su (1 lt), pH asetik asit ile ayarlanır.

pH 7.4 için: Sitrik asit (0.8 g), Tris (1.6 g), Destile su (1 lt), pH NaOH ile ayarlanır.

pH 8.6 için: Sitrik asit (1.1 g), Tris (9.2 g), Destile su (1 lt), pH NaOH ile ayarlanır.

Protein Boyama Çözeltisi (110 ml)

Naphthalene black (10 g), Metanol (50 ml), Deiyonize su (50 ml), Glasiyal asetik asit (10 ml)

Boya Giderme Çözeltisi (110 ml)

Metanol (50 ml), Deiyonize su (50 ml), Glasiyal asetik asit (10 ml)

Prosedürler

Nişasta jelin hazırlanması

Örneklerin Uygulanması

Elektroforez

Boyama

Prosedürler hakkında bilgi almak istiyorsanız yazar ile iletişime geçiniz.

Kaynaklar

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.